Show simple item record

dc.contributor.advisorGül, Bülent
dc.contributor.authorLee, Tae Yeong
dc.date.accessioned2017-02-17T07:15:21Z
dc.date.available2017-02-17T07:15:21Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-01-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3178
dc.description.abstractThis study has aimed to compare the proverbs of the Korean and Turkish people, which are regarded as relatives of the Altay language according to the Altay Language Theory. First of all, in the study, the Korean proverbs are translated into Turkish. Through this method, the Turkish readers would be able to identify the Korean proverbs. Furthermore, the concept and features of the Korean proverbs are explained. Additionally, the Korean proverbs are set in order according to the Korean alphabet. This work reveals the interrelationships of cultures and common their thoughts in the context of proverbs. For this reason, the Turkish proverbs that have a similar meaning to the Korean proverbs have been placed underneath each Korean proverb to show the corresponding elements between the cultures of the Korean and Turkish people. In the last part of the study, the Mongol proverbs, from the Mongols who were also Altay people as well as Koreans and Turkish people, are also added according to their similarities with the Korean and Turkish proverbs. Through the study, the proverbs of Altaic cultures that reveal commonality were found by looking at each Turkish, Korean and Mongolian proverbs. I hope that this study, which I have conducted in the context of proverbs, will be a supportive source for researchers that study different cultures and people.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv ÖZET v ABSTRACT vi GİRİŞ 1 Tezin Konusu 1 Tezin Amacı 1 Tezin Yöntemi 1 1. BÖLÜM: KORE ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ 2 1.1. Kore Atasözleri 2 1.2. Eski Kore Atasözleri 3 1.3. Kore Atasözlerinin Özellikleri 6 1.4. Biçim özellikleri 7 1.5. Kore Atasözlerinin Anlamsal Dünyası 11 2. BÖLÜM: KORE ATASÖZLERİ (ㄱ~ㅎ SIRALAMA) 23 3. BÖLÜM: KORE VE TÜRK ATASÖZLERİNDE ORTAK DÜŞÜNCE DÜNYASI 84 3.1. Kore, Türk ve Moğol Ortak Düşünce Dünyasına Ait Atasözleri 84 3.2. Kore ve Türk Ortak Düşünce Dünyasına Ait Atasözleri 90 KAYNAKÇA 105 EK 1. ETİK KURUL İZİN MUAFİYETİ FORMU 108 EK 2. ORJİNALLİK RAPORU 109 EK 3. İNTİHAL RAPORU 110tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY------i BİLDİRİM------ ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI--------iii ETİK BEYAN--------iv ÖZET---------v ABSTRACT---------- vi GİRİŞ----------1 Tezin Konusu-----------1 Tezin Amacı----------1 Tezin Yöntemi------- 1 1. BÖLÜM: KORE ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ ----- 2 1.1. Kore Atasözleri ------ 2 1.2. Eski Kore Atasözleri------- 3 1.3. Kore Atasözlerinin Özellikleri--------- 6 1.4. Biçim özellikleri---------7 1.5. Kore Atasözlerinin Anlamsal Dünyası----- 11 2. BÖLÜM: KORE ATASÖZLERİ (ㄱ~ㅎ SIRALAMA)--------23 3. BÖLÜM: KORE VE TÜRK ATASÖZLERİNDE ORTAK DÜŞÜNCE DÜNYASI-------84 3.1. Kore, Türk ve Moğol Ortak Düşünce Dünyasına Ait Atasözleri------ 84 3.2. Kore ve Türk Ortak Düşünce Dünyasına Ait Atasözleri--------90 KAYNAKÇA-------105 EK 1. ETİK KURUL İZİN MUAFİYETİ FORMU-------108 EK 2. ORJİNALLİK RAPORU-------109 EK 3. İNTİHAL RAPORU--------110tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKore Atasözleri, Türk Atasözleri, Kültür, Altay Halkları, Moğol Atasözleri.tr_TR
dc.titleKore Atasözlerinin Mukayeseli İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma Altay Dil Teorisi’ne göre dilleri akraba kabul edilen ve Altay halkları olarak bilinen Kore ve Türk halklarının atasözlerini karşılaştırmayı amaç edinmiştir. Çalışmada öncelikle Kore atasözlerinin Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Bu şekilde Türk okuyucularının da Kore atasözlerini tanımaları sağlanmıştır. Çalışmada ilk önce Kore atasözlerinin kavram ve biçim özellikleri anlatılmıştır. Daha sonra Kore atasözleri Kore alfabesine göre sıralanmıştır. Çalışmamız atasözleri bağlamında kültürler arası ilişkiyi ve ortak düşünce tarzını da ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu nedenle Kore ve Türk halklarının ortak düşünce tarzını gösteren atasözlerini göstermek için, ortak olan Türk atasözleri de Kore atasözlerinin altında verilmiştir. Çalışmamızın son bölümünde de Altay halkları olan Kore ve Türk halklarının yanında yine bir Altay kavmi olan Moğol atasözlerinden de ortak olanlar ayrıca verilmiştir. Çalışmada görüleceği üzere ortak Türk, Kore ve Moğol atasözlerine bakılarak Altay ortak düşünce tarzını gösteren atasözleri de bulunmuştur. Atasözleri bağlamında incelemesini yaptığım bu çalışmanın kültür bilimcilerin çalışma alanına kaynaklık edeceğini umuyorum.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record