Show simple item record

dc.contributor.advisorBalaman, Ufuk
dc.contributor.authorYüce, Merve Nur
dc.date.accessioned2023-05-15T07:51:02Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-04-14
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33167
dc.description.abstractTechnology-mediated task-based language teaching growingly sets to become a vital methodology in language teaching and the learning process yet arises questions regarding the viable implications of task design that affect task complexity and task difficulty. This issue has largely been examined in the classroom environment yet remained unexplored in the technology-mediated and online interactional environments. This study aims to present participants’ ways of displaying task difficulty in collaborative information-gap tasks. The data includes screen recordings captured by task participants as a part of a telecollaboration project. The analyses rely on the micro-analytic lens of multimodal Conversation Analysis to examine video-mediated interactions on Skype or Google Hangouts and on-screen behaviours in situ. The findings reveal that task participants deploy diverse sources to display and tackle task difficulty over the process of task engagement such as: (i) expressing the difficulty in an explicit way; (ii) revealing the task-relevant trouble through exclamation; (iii) displaying task difficulty with claims of insufficient knowledge; (iv) orienting to skip the relevant task components after not finding a candidate answer, which becomes observable in-and-through video-mediated interactions. In the light of the results, this study provides significant implications for understanding the concept of task difficulty in interaction, epistemic stances of participants in the act of co-construction of meaning, the implementation of task-based language teaching (TBLT), and its premises for computer-assisted language learning (CALL), and synchronous telecollaboration projects. Keywords: task difficulty, telecollaboration projects, conversation analysis, task-based language teaching (TBLT), computer-assisted language learning (CALL)tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTask difficulty
dc.subjectTelecollaboration projects
dc.subjectConversation analysis
dc.subjectTask-based language teaching (TBLT)
dc.subjectComputer-assisted language learning (CALL)
dc.subjectGörev güçlüğü
dc.subjectTeleişbirliği projeleri
dc.subjectKonuşma analizi
dc.subjectGörev temelli dil öğretimi
dc.subjectBilgisayar destekli eğitim
dc.titleA Conversation Analytic Study on the Displays of Task Difficulty in Task-Oriented Video-Mediated Interactionstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTeknoloji aracılığıyla gerçekleştirilen görev odaklı dil öğretimi, dil öğretiminde ve öğrenme sürecinde önemli bir metodoloji haline gelmektedir. Ancak görev tasarımını etkileyen görev karmaşıklığı ve algılanan görev zorluğu konusunda ortaya çıkan sorular bulunmaktadır. Bu konu genellikle sınıf ortamında incelenmiştir, ancak teknoloji aracılığıyla ve çevrimiçi etkileşim ortamlarında yeterince ele alınmamıştır. Bu çalışmanın amacı, işbirlikçi bilgi açığı görevlerinde görev zorluğunu gösterme yollarını katılımcıların sunmasını sağlamaktır. Veriler, bir teleişbirliği projesinin parçası olarak görev katılımcıları tarafından oluşturulan ekran kayıtlarını içermektedir. Analizler, Skype veya Google Hangouts üzerinden video aracılığıyla gerçekleştirilen etkileşimleri ve gözlemlenen ekran hareketlerini incelemek için çokkipli konuşma çözümlemesinin mikro-analitik bakış açısına dayanmaktadır. Bulgular, görev katılımcılarının görev zorluğunu ele almak için farklı kaynaklar kullandığını göstermektedir. Belirtilen kaynaklar video aracılığıyla gözlemlenebilir hale gelmiştir: (i) zorluğu açık bir şekilde ifade edilmesi; (ii) ünlem aracılığıyla zorlukları ortaya koyulması; (iii) yetersiz bilgi iddialarıyla görev zorluğunun gösterilmesi; (iv) katılımcıların bir cevap bulamama durumunda ilgili görev bileşenlerini atlamaya yönlenmesi. Elde edilen sonuçlar, etkileşimde görev zorluğu kavramı, anlamın eş-inşası sırasında katılımcıların epistemik duruşları, görev odaklı dil öğretimi ve bilgisayar destekli dil öğreniminin (CALL) temelleri ve senkron teleişbirliği projeleri için önemli sonuçlar sağlamaktadır. Anahtar sözcükler: görev güçlüğü, teleişbirliği projeleri, konuşma analizi, görev temelli dil öğretimi, bilgisayar destekli eğitimtr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-05-15T07:51:02Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record