Show simple item record

dc.contributor.advisorYalta, Ayşe Yasemin
dc.contributor.authorErkekoğlu, Fatih
dc.date.accessioned2023-05-15T07:59:36Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-04-13
dc.identifier.citationERKEKOĞLU, Fatih. The Role of Financial Constraints and Credit Conditions on Firms' Export Behaviour: Evidence from Turkish Manufacturing Industry, Ph.D. Dissertation, Ankara, 2023tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33170
dc.description.abstractGlobal merchandise trade highly depends on the financial sector to provide different financial products. This thesis aims to understand the impact of financial constraints and credit conditions on Turkish manufacturing firms’ exporter status and export intensity. This is the first firm-level investigation that concurrently illustrates the effects of credit conditions, financial constraints, and their interaction on the export performance of Turkish firms. This study uses a comprehensive dataset on the Turkish manufacturing firms between 2006 and 2018, which includes detailed information on firm characteristics and financials, and macroeconomic variables. In order to correct bias from a non-random selection of exporters, the empirical analyses rely on the Heckman two-step procedure. According to the empirical results, except for the solvency ratio, financial constraints generally do not amplify or dampen the impact of changes in credit costs. The results also highlight the importance of credit costs and access to the financial system. An increase in the cost of commercial loans negatively affects export intensity of the firms. Access to bank loans and profitability positively impact the probability of being an exporter. Nevertheless, for exporters, an increase in bank loans is associated with a lower level of export intensity. Furthermore, the solvency and ROE ratios of the firms exhibit an inverse relationship with their export intensity. These results suggest that policies that incentivize and support manufacturing exports by providing better access to finance and lower cost of credit can help improve export performance of firms.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectExports
dc.subjectFinancial constraints
dc.subjectCredit conditions
dc.subjectHeckman model
dc.titleThe Role of Financial Constraints and Credit Conditions on Firms' Export Behaviour: Evidence From Turkish Manufacturing Industrytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKüresel mal ticareti, finans sektörünün farklı finansman ürünleri sunmasına büyük ölçüde bağımlıdır. Bu tez, finansal kısıtların ve kredi koşullarının Türk imalat sanayii firmalarının ihracatçılık durumu ve ihracat yoğunluğunun üzerindeki etkisini anlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, kredi koşullarının, finansal kısıtların ve bunların etkileşimlerinin Türk firmalarının ihracat performansına etkilerini eş zamanlı olarak gösteren ilk firma bazlı araştırmadır. Bu çalışma, 2006-2018 dönemine ait Türk imalat sanayii firmalarına ilişkin firma özellikleri ve finansalları, makroekonomik değişkenler hakkında detaylı bilgiler içeren kapsamlı bir veri seti kullanmaktadır. Rastsal olmayan ihracatçı seçiminden kaynaklanan yanlılığı düzeltmek için, ampirik analizler iki aşamalı Heckman Yöntemini kullanmaktadır. Sonuçlara göre, ödüme gücü oranı haricinde, finansal kısıtlamalar genel olarak kredi maliyetlerindeki değişikliklerin etkisini güçlendirici veya sönümleyici etkiye sahip değildir. Sonuçlar, kredi maliyetlerinin ve finansal sisteme erişimin önemini de vurgulamaktadır. Ticari kredilerin maliyetindeki artış firmaların ihracat yoğunluğunu olumsuz etkilemektedir. Banka kredilerine erişim ve özkaynak karlılığı, ihracatçı olma olasılığını olumlu etkilemektedir. Ancak ihracatçılar için, banka kredilerindeki artış, ihracat yoğunluğunun daha düşük seviyede olmasıyla ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, firmaların ödeme gücü oranı, ihracat yoğunlukları ile ters bir ilişki sergilemektedir. Bu sonuçlar, finansmana daha iyi erişim ve kredi maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla imalat sanayii ihracatını teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan politikaların firmaların ihracat performansının artmasına yardımcı olacağını göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-05-15T07:59:36Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record