Show simple item record

dc.contributor.advisorSumbas, Ahu
dc.contributor.authorGülay, Gökce
dc.date.accessioned2023-05-31T10:48:49Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33261
dc.description.abstractThe 19th century was the century of change for Ottoman women. In this process, women gathered around the magazines and discussed their rights, demands and problems on the public platform through the magazines. Magazines were places where women raised their voices and make their voices resonate in the public sphere. One of these magazines is Hanımlara Mahsus Gazete. Hanımlara Mahsus Gazete started its publication life in 1895 as one of the first magazines in which the editorial team consisted of women and the rights and demands of women were expressed, and continued its publication life for 13 years. The magazine in question took on a structure that affects and was affected by the lives of women and is intertwined with their daily lives. The fact that the magazine travels within the borders of the daily has revealed how the ordinary life of women is actually a political field. One of the main indicators of this situation is the letters sent to the journal. Letters have taken their place as articles in which women expressed themselves with their own words and discussed the situation they are in. Thus, women carried their experiences, rights and demands the public sphere. The subjects they expressed in their letters were the debate about the ideal identity they sought for themselves in the changing social structure, the right to education and work, and their family life. The aforementioned issues were central to he concerns of of women's daily lives. In this context, letters were means of transferring the rights and demands of women to the public sphere by turning the mundaneness of daily life into a political element. Through the letters mentioned in the thesis, analyzes the politics of women's daily life and integrates women's experiences a part of scientific studies.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGündelik yaşam
dc.subjectHanımlara mahsus gazete
dc.subjectKadın tarih yazımı
dc.subjectMektup
dc.subjectOsmanlı kadın hareketi
dc.subject.lcshSiyaset kurumları ve kamu yönetimitr_TR
dc.titleOsmanlı Kadın Dergilerinde Gündelik Yaşamın Politiği Hanımlara Mahsus Gazete Mektuplarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet19. yüzyıl Osmanlı kadının değişim yüzyılı olmuştur. Kadınlar bu süreçte dergiler etrafında toplanmaya ve haklarını, taleplerini, sorunlarını dergiler üzerinden kamusal zeminde tartışmaya başlamışlardır. Dergiler kadınların seslerini yükselttikleri ve seslerini kamusal alanda yükselttikleri mekanlar olmuştur. Bu dergilerden birisi de Hanımlara Mahsus Gazete’dir. Hanımlara Mahsus Gazete, yayın ekibinin kadınlardan oluştuğu ve kadınların hak ve taleplerinin dile getirildiği ilk dergilerden birisi olarak 1895 yılında yayın hayatına başlamış ve 13 yıl süreyle yayın hayatını devam ettirmiştir. Söz konusu dergi kadınların yaşamlarına etki eden ve yaşamlarından etkilenen, gündelik yaşamları ile iç içe geçmiş bir yapıya bürünmüştür. Derginin gündeliğin sınırlarında gezmesi kadınların sıradan hayatlarının aslında nasıl politik bir alan olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durumun temel göstergelerinden biri dergiye gelen mektuplardır. Mektuplar, kadınların kendi kalemleriyle kendilerini ifade ettiklerini ve içinde bulundukları durumu tartıştıkları yazılar olarak yerini almıştır. Böylece kadınlar deneyimlerini, hak ve taleplerini kamusal alana taşımışlardır. Mektuplarında dile getirdikleri konular genel olarak değişen toplumsal yapı içerisinde kendilerine aradıkları ideal kimlik tartışması, eğitim ve çalışma hakkı ve aile yaşamlarına dair konulardır. Bahsi geçen konuların kadınların gündelik yaşamlarının merkezlerinde şekillenmektedir. Bu bağlamda mektuplar gündelik yaşamın sıradanlığını politik bir unsura çevirerek kadınların hak ve taleplerinin kamusal alana intikal etmesinin aracı olmuşlardır. Tez çalışmasında bahsi geçen mektuplar üzerinden kadınların gündelik yaşamının politiğini anlamlandırmak ve kadın deneyimlerini bilimsel çalışmaların bir parçası haline getirmek hedeflenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-05-31T10:48:49Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record