Show simple item record

dc.contributor.advisorSeçilmiş, İbrahim Erdem
dc.contributor.authorKayacı, Hilal
dc.date.accessioned2023-06-02T10:55:52Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-05-29
dc.identifier.citationKayacı, H. (2023). Eğitimin Kamusal Niteliğinin Bourdıeu’nün Sermaye Kuramı Çerçevesinde İrdelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33265
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the public characteristics of education within the framework of Pierre Bourdieu's capital theory. Education is often characterized as a service that enables social mobility. However, in daily life, it is observed that disruptions in the provision of educational services often constitute an barrier to social cohesion. In societies consisting of members with different economic, social and cultural capital stocks, it is essential for the public sector to ensure equal opportunity in education in order to spread solidarity practices and ensure social cohesion. Within the scope of the thesis research, it has been evaluated that the reproduction of inequalities is inevitable if the public sector does not make the necessary arrangements within the framework of the examinations made from the perspective of Bourdieu sociology.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectKamusal maltr_TR
dc.subjectSermaye kuramıtr_TR
dc.subjectBourdieutr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subject.lcshMaliyetr_TR
dc.titleEğitimin Kamusal Niteliğinin Bourdıeu’nün Sermaye Kuramı Çerçevesinde İrdelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı eğitimin kamusal niteliğini Pierre Bourdieu’nün sermaye kuramı çerçevesinde irdelemektir. Eğitim pek çok zaman toplumsal hareketliliği olanaklılaştıran bir hizmet olarak nitelenmektedir. Oysaki gündelik hayatta eğitim hizmetinin sunumundaki aksamaların sıklıkla sosyal kaynaşma önünde bir engel teşkil ettiği gözlemlenmektedir. Farklı ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye stoklarına sahip üyelerden oluşan toplumlarda dayanışma pratiklerinin yaygınlaşması ve içtimai uyumun sağlanması için kamu kesiminin eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması elzemdir. Tez araştırması kapsamında Bourdieu sosyolojisi perspektifinden yapılan irdelemeler çerçevesinde kamu kesiminin gerekli düzenlemeleri yapmaması durumunda eşitsizliklerin yeniden üretiminin kaçınılmaz olduğu değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-02T10:55:52Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record