Show simple item record

dc.contributor.advisorSeçilmiş, İbrahim Erdem
dc.contributor.authorYılmaz, Gamze
dc.date.accessioned2023-06-02T11:02:32Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-05-29
dc.identifier.citationYılmaz, G. (2023). Davranışsal Politik İktisat Perspektifinden Seçmen Tercihlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33266
dc.description.abstractThe theory of public choice suggests that all actors involved in the political process aim to behave rationally and maximize their own interests. However, in reality, political and economic agents often make irrational choices and preferences. Behavioral political economy, which emerged from the combination of economics and psychology, is a discipline that aims to include the highlighted irrational tendencies into the decision-making mechanism. The main goal of this thesis is to deeply examine a scientific approach that aims to reflect the real world by focusing on the impact of mental biases that arise in the political process on voter decisions and elections, through the lens of behavioral political economy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRasyonalitetr_TR
dc.subjectİrrasyonalitetr_TR
dc.subjectDavranışsal iktisattr_TR
dc.subjectKamu tercihi teorisitr_TR
dc.subjectDavranışsal politik iktisattr_TR
dc.subject.lcshMaliyetr_TR
dc.titleDavranışsal Politik İktisat Perspektifinden Seçmen Tercihlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKamu tercihi teorisi siyasal süreçte yer alan tüm aktörlerin rasyonel davranarak kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalıştıklarını işaret etmektedir. Oysaki gerçek hayatta siyasi ve iktisadi ajanlar sıklıkla rasyonel olmayan seçimler ve tercihler de yapmaktadır. İktisat ve psikoloji bilimlerinin melezlenmesi ile gelişen davranışsal politik iktisat disiplini vurgulanan irrasyonel yönelimleri de karar alma mekanizmasına dahil etmeye özgülenmiş bir alandır. Tez çalışmasının asıl amacı siyasal süreçte ortaya çıkan zihinsel sapmaların seçmen karar ve seçimleri üzerine etkisini araştıran davranışsal politik iktisat disiplinine odaklanarak gerçek dünyayı yansıtmayı hedefleyen bilimsel bir yaklaşımı derinlemesine incelemektir.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-02T11:02:32Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record