Show simple item record

dc.contributor.advisorAcun, Ramazan
dc.contributor.authorBostancı, Tangün
dc.date.accessioned2023-06-02T12:04:20Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-05-29
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33267
dc.description.abstractIn order to understand the foundations of primary school mathematics education in the Republic of Turkey, it is necessary to analyze the entry of modern education and modern education tools into the Ottoman Empire, how the administration's perspective on education changed in this process, the conditions of the period when the Republic of Turkey was founded, and the founders' perspective on education. In the qualitative research in your hand, Güzel Hesab, İlm-i Hesab and Yeni Usul Resimli Hesab Ders Kitapları, which are math textbooks used in the first years of the Republic of Turkey, were analyzed according to the content and principles of mathematics education, and our findings were compared with the Report of the Commission for the Study of Primary School Books. As a result of the findings we have, the teaching methods of the textbooks written by different authors are similar, traditional education methods have started to be preferred to modern methods, but memorization is still not abandoned, applied activities are encouraged, the visuals used in the textbooks are inadequate for some subjects, they are successful in terms of mathematics principles, and the simplest subjects and it has been seen that the examples are considered in detail at each class level and they are insufficient in terms of usage purposes.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMatematik Eğitimi Tarihitr_TR
dc.subjectErken cumhuriyet dönemi matematik eğitimitr_TR
dc.subjectMatematik ders kitaplarıtr_TR
dc.subject.lcshEğitim tarihitr_TR
dc.titleErken Cumhuriyet Dönemi İlk Mektep Hesap Ders Kitaplarının Matematik Eğitimi Tarihi Perspektifinden İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ilköğretim matematik öğretiminin temellerini anlamak için modern eğitim ve modern eğitim araçlarının Osmanlı İmparatorluğu’na girişini, bu süreçte yönetimin eğitime bakış açısının nasıl değiştiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğu dönem şartları ile kurucuların eğitime bakış açısını iyi analiz etmek gerekir. Elinizdeki nitel araştırmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk yıllarında kullanılmış matematik ders kitaplarından Güzel Hesab, İlm-i Hesab ve Yeni Usul Resimli Hesab Dersleri, içerik ve matematik eğitimi ilkelerince analiz edilmiş, bulgularımız İlk Mektep Kitaplarını Tedkik Komisyonunun Hesab Kitapları Hakkındaki Raporu ile karşılaştırılmıştır. Elimizdeki bulgular sonucunda farklı müelliflerce yazılan ders kitaplarının öğretim metotlarının benzerlik taşıdığı, geleneksel eğitim yöntemlerinin modern yöntemlere tercih edilmeye başlandığı ancak ezberden hâlâ vaz geçilmediği, uygulamalı etkinliklerin teşvik edildiği, ders kitaplarında kullanılan görsellerin bazı konular özelinde yetersiz, matematik ilkeleri açısından başarılı olduğu, en basit konular ve örneklerin her sınıf kademesinde uzun uzadıya ele alınması, kullanım amacı açılarından ise yetersiz kaldığı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-02T12:04:20Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record