Show simple item record

dc.contributor.advisorOkay Tekinsoy, Özge
dc.contributor.authorTemirci Duran, Zeynep
dc.date.accessioned2023-06-05T08:12:13Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-04-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33268
dc.description.abstractWith the Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions, regulations regarding system operators and payment service providers operating in the field of payments have been introduced. These regulations are important because the payments area is already very active and continues to develop. The multiplicity of transactions in the sector necessitated the evaluation of the actions of the organizations operating in this field in terms of ensuring financial stability, and due to this indirect effect on the country's economy, it was envisaged to impose administrative fines on some of the organizations in the Law No. 6493. In this study, the areas regulated in the Law No. 6493 and the basic concepts related to them, the need for the regulation of these areas, the administrative fines in general, the reasons for the need for the administrative fines stipulated in the Law No. 6493, the application method that foresees the administrative fine and its deficiencies will be tried to be discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖdeme hizmeti
dc.subjectÖdeme kuruluşu
dc.subjectÖdeme sistemleri
dc.subjectElektronik para
dc.subjectİdari para cezaları
dc.subject6493 Sayılı kanun
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.title6493 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile ödemeler alanında faaliyet gösteren sistem işleticisi ve ödeme hizmeti sağlayıcı kuruluşlara ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler, ödemeler alanının hâlihazırda oldukça etkin olması ve gelişmeye de devam etmesi nedeniyle önem arz etmektedir. Sektörde yapılan işlemlerin çokluğu, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların eylemlerinin finansal istikrarın sağlanması bakımından da değerlendirilmesini zorunlu kılmış ve ülke ekonomisine olan bu dolaylı etkisi nedeniyle 6493 sayılı Kanunda kuruluşlara bazı eylemleri nedeniyle idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. İşbu çalışma ile 6493 sayılı Kanunda düzenlenen alanlar ile bunlara ilişkin temel kavramlar, bu alanların düzenlenmesine duyulan ihtiyaç, genel olarak idari para cezaları, 6493 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezalarına ihtiyaç duyulma nedenleri, idari para cezası öngören uygulama şekli ile eksik yönleri ele alınmaya çalışılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-05T08:12:13Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record