Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncer Şakar, Ceren
dc.contributor.authorKeskin Aktaş, Büşra
dc.date.accessioned2023-06-05T13:39:41Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33348
dc.description.abstractThe fast-moving consumer goods sector, which has existed for years, has entered the scope of e-commerce in recent years and become increasingly important. Especially with the effects of the COVID-19 pandemic, people's shopping habits have started to change and fast-moving consumer goods have started to be purchased from online shopping sites intensively. These developments mean that new companies are added to the sector everyday and each company needs to maintain its market share. Therefore, in this relatively new market, investigating customer characteristics and behaviors, and improving service and profitability have become more important. Customer segmentation has an important role in the field of Customer Relationship Management. In this thesis, customer segmentation is studied with the purchasing data of the customers of an online shopping site working in cooperation with many companies in the fast-moving consumer goods sector. Firstly, it is determined which feautures will be considered from the existing set of features. Primarily, the recency, frequency and money feautures in the literature are selected. Using feature selection methods, the order number percentage with coupons feature is also determined to be worth using, and four features are used in total. With these selected feautures, the appropriate number of sets is determined. Later, customer segmentation is carried out with K-Means, Birch Hierarchical and Gaussian Mixture Clustering methods. The results of the segmentation are compared with the determined performance metrics, and with the examination and opinion of the company officials, it is decided that the results of the K-means clustering method will be used. Finally, for clusters determined by the the K-means clustering method, customer relationship development strategies are suggested.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHızlı tüketim ürünleri sektörütr_TR
dc.subjectÇevrimiçi alışveriştr_TR
dc.subjectÖznitelik seçimitr_TR
dc.subjectMüşteri segmentasyonutr_TR
dc.subjectKümeleme algoritmalarıtr_TR
dc.subjectMüşteri ilişkileri geliştirme stratejileritr_TR
dc.subject.lcshMühendisliktr_TR
dc.titleHızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe Online Alışveriş Müşterilerinin Segmentasyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHızlı tüketim ürünleri sektörü yıllardır var olmakla birlikte e-ticaret kapsamına son yıllarda girmiştir ve gittikçe önem kazanmaktadır. Özellikle COVID-19 pandemisinin de etkisi ile insanların alışveriş alışkanlıkları değişmeye başlamış olup, hızlı tüketim ürünleri de yoğun olarak çevrimiçi alışveriş sitelerinden satın alınmaya başlamıştır. Bu gelişmeler ile birlikte her geçen gün sektöre yeni firmalar eklenmektedir ve her şirketin pazar payını koruması gerekmektedir. Bu sebeple, nispeten yeni olan bu pazarda müşteri özelliklerinin ve davranışlarının araştırılması ile hizmetin ve kârlılığın artırılması önem kazanmaktadır. Müşteri segmentasyonu, Müşteri İlişkileri Yönetimi alanında önemli bir rol oynamaktadır. Bu tez çalışmasında, hızlı tüketim ürünleri sektöründe çok sayıda firma ile iş birliği halinde çalışan bir çevrimiçi alışveriş sitesinin müşterilerinin satın alım verileri üzerinden müşteri segmentasyonu ele alınmıştır. Öncelikle eldeki öznitelik kümesi üzerinden hangi öznitelikler ile çalışılacağı belirlenmiştir. Bu noktada literatürde yer alan güncellik, sıklık, para öznitelikleri öncelikle alınmıştır. Öznitelik seçim yöntemleri kullanılarak kuponlu sipariş sayısı yüzdesi özniteliğinin de ek olarak kullanılmaya değer olduğu tespit edilmiş ve toplamda dört öznitelik kullanılmıştır. Seçilen bu özniteliklerle uygun küme sayısı belirlenmiştir. Daha sonra kümeleme yöntemlerinden K-Ortalamalar Kümeleme, Birch Hiyerarşik Kümeleme ve Gauss Karma Kümeleme yöntemleriyle müşteri segmentasyonu yapılmıştır. Segmentasyonun sonuçları belirlenen performans ölçütleri ile karşılaştırılmış ve şirket yetkililerinin de inceleme ve görüşleriyle K-Ortalamalar kümeleme metodunun sonuçlarının kullanılması kararlaştırılmıştır. Son olarak da K-Ortalamalar kümeleme metoduna göre belirlenen kümeler için müşteri ilişkileri geliştirme stratejileri önerilerinde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-05T13:39:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record