Show simple item record

dc.contributor.advisorArıhan, Okan
dc.contributor.authorAlkan, Esra Nur
dc.date.accessioned2023-06-06T12:21:10Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-05-23
dc.identifier.citationAlkan EN. Farklı Dozlarda ve Sükrozla Birlikte Uygulanan Kakaonun (Theobroma Cacao) Sıçanlar Üzerindeki Anksiyolitik Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33420
dc.description.abstractAnxiety disorder is a common condition. The effectiveness of current pharmacological treatments is delayed and their side effects negatively impact patients. Therefore, patients turn to different products. Cocoa is a frequently consumed substance that contains various bioactive compounds. This study investigated the acute anxiolytic effect of cocoa consumed in different doses or with or without sugar. Since the time when cocoa's potential anxiolytic effect would appear after oral administration was not known, the duration was determined first. The main study was then conducted. 64 male Wistar albino rats were used in the main study, with 8 rats in each group. Two different doses of cocoa (500 mg/kg and 1000 mg/kg), sucrose (1000 mg/kg), both doses of cocoa+sucrose, diazepam, and tween 80 were administered orally to rats in a single dose. Anxiety-related behaviors were evaluated using open field test and elevated plus maze test, and locomotor activity was measured using the rotarod test. Various biochemical parameters were examined from hippocampus and blood to determine whether there was any change in the anxiolytic effect. In addition, ALT, AST, BUN, creatinine, total cholesterol, triglyceride, and glucose levels in the blood were examined. The results of the study showed that acute administration of cocoa generally reduced anxiety-related behaviors, but this effect disappeared when cocoa is given with sucrose. Although cocoa did not affect GABA levels, the combination with sucrose increased GABA levels. It did not change the levels of serotonin and noradreline. While cocoa did not have an effect on cortisol levels, the combination with sucrose decreased cortisol levels. No changes were observed in the other examined blood parameters.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectAnksiyetetr_TR
dc.titleFarklı Dozlarda ve Sükrozla Birlikte Uygulanan Kakaonun (Theobroma Cacao) Sıçanlar Üzerindeki Anksiyolitik Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAnksiyete bozukluğu sık görülen bir rahatsızlıktır. Mevcut farmakolojik tedavilerin etkinliği geç başlamakta ve yan etkileri hastaları olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden hastalar, anksiyete durumunu azaltan farklı ürünlere yönelmektedirler. Kakao çeşitli biyoaktif maddeler içerir ve sık tüketilir. Bu çalışmada kakaonun farklı dozlarda alınmasının veya kakaonun şekerli ya da şekersiz tüketilmesinin akut anksiyolitik etkisi araştırılmıştır. Kakaonun oral yolla verildikten sonra muhtemel anksiyolitik etkisinin ne zaman ortaya çıkacağı bilinmediği için öncelikle süre tespit edilmeye çalışılmıştır. Süre tayininden sonra ana çalışmaya geçilmiştir. Ana çalışma için 64 Wistar albino erkek sıçan kullanılmıştır ve her grup 8 adet sıçandan oluşturulmuştur. İki farklı dozda kakao (500 mg/kg ve 1000 mg/kg), sükroz (1000 mg/kg), her iki dozdaki kakao+sükroz, diapezam ve tween 80 oral gavajla sıçanlara tek doz uygulanmıştır. Açık alan testi ve yükseltilmiş artı labirent testleriyle anksiyeteyle ilişkili davranışlar değerlendirilmiştir. Rotarod testiyle lokomotor aktivite ölçülmüştür. Hipokampüs ve kan dokusunda çeşitli biyokimyasal parametrelere bakılarak anksiyolitik etkiye yönelik herhangi bir değişim olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca kanda ALT, AST, BUN, kreatinin, total kolesterol, trigliserid ve glikoz seviyeleri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda kakaonun akut uygulanması genel olarak anksiyeteyle ilişkili davranışları azaltırken sükrozla birlikte verildiğinde bu etki kaybolmuştur. GABA miktarları üzerinde etkisi olmamakla birlikte, sükrozla birlikte kullanıldığında GABA seviyesi artmıştır. Serotonin ve noradrenalin miktarını değiştirmediği görülmüştür. Kortizol miktarı üzerinde etki oluşturmazken sükrozla birlikte kullanıldığında kortizol miktarı azalmıştır. İncelenen diğer kan parametrelerinde herhangi bir değişim gözlenmemiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyolojitr_TR
dc.embargo.termsAçık Erişimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-09T12:21:10Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record