Show simple item record

dc.contributor.advisorArtuner, Harun
dc.contributor.authorHalistoprak, Hüseyin
dc.date.accessioned2023-06-07T05:46:00Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-04-18
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33422
dc.description.abstractAs the technology develops, devices that record images have entered every area of our daily and working life. The use of these images taken from CCTVs, surveillance cameras, mobile phones etc. by law enforcement and judicial authorities for the detection of crime and criminal has become inevitable. Forensic Image Investigation activities, which is a sub-discipline of Digital Forensic investigations, provide services through laboratories established in the institutional and private fields in order to respond to the examination requests of judicial authorities. The most common examinations in Forensic Image Analysis Laboratories; image enhancement examination to improve the quality of the image recording and reveal details, manipulation/forgery investigations to reveal the originality of the image and whether it has been tampered with, and face comparison examinations to determine whether the person in the crime image and comparison images is the same person. Various softwares and solutions have been developed by public and private companies in order to assist Forensic Image Examiners and speed up the processes in the intense pace of investigation activities. In this study, firstly forensic information, forensic image, forensic image analysis and laboratory activities are mentioned and the features of the softwares commonly used in laboratories are emphasized. By presenting the obtained data comparatively, it is aimed to provide resources for the personnel working in the field of forensic image analysis.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAdli Bilişimtr_TR
dc.subjectAdli Görüntü İncelemetr_TR
dc.subjectAdli Görüntü İnceleme Yazılımıtr_TR
dc.subjectAdli Görüntü İnceleme Laboratuvarıtr_TR
dc.titleAdli Görüntü İnceleme Laboratuvarlarında Kullanılan Yazılımların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGelişen teknolojiyle beraber görüntü kaydeden cihazlar günlük ve çalışma hayatımızın her alanına girmiştir. Elde edilen bu görüntülerin suç ve suçlunun tespiti için kolluk kuvvetleri ve adli makamlar tarafından kullanımı kaçınılmaz hale gelmiştir. Adli Bilişim incelemelerinin bir alt disiplini olan Adli Görüntü İnceleme faaliyetleri, yargı makamlarının inceleme isteklerine cevap verebilmek için kurumsal ve özel alanda kurulmuş laboratuvarlar vasıtasıyla hizmet vermektedir. Adli Görüntü İnceleme Laboratuvarlarında en çok yapılan incelemeler; görüntü kaydının kalitesini artırmak ve detayları ortaya çıkarmak için yapılan görüntü iyileştirme incelemesi, görüntünün orijinalliğini ve üzerinde oynama yapıp yapılmadığını ortaya koymak için yapılan manipülasyon/sahtecilik incelemeleri ve suça konu görüntü ve mukayese görüntülerindeki şahsın aynı kişi olup olmadığına yönelik yüz karşılaştırma incelemeleridir. İnceleme faaliyetlerinin yoğun temposunda, Adli Görüntü İnceleme Uzmanlarına yardımcı olmak ve işlemleri hızlandırmak amacıyla kamu ve özel şirketler tarafından çeşitli yazılımlar ve çözümler geliştirilmiştir. Bu çalışmada ilk önce adli bilişim, adli görüntü, adli görüntü inceleme ve laboratuvar faaliyetlerinden bahsedilmiş ve laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan yazılımların özellikleri üzerinde durulmuştur. Elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak sunularak adli görüntü inceleme alanında görev yapan personele kaynak sağlanması amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentAdli Bilimlertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-07T05:46:00Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record