Show simple item record

dc.contributor.advisorÇeber, Tansel
dc.contributor.authorGüzel, Serap
dc.date.accessioned2023-06-08T07:20:08Z
dc.date.issued2023-05-10
dc.date.submitted2023-04-13
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33423
dc.description.abstractHistorically, one of the subjects on which the most ideas and theories have been produced by humanity is the phenomenon of "death" over the soul-body relationship. The human being, who first wonders about herself/himself, then looks into the people around her/him, and subsequently strives for continuous improvement after perception, has become the best person to adapt to the conditions at all times, sometimes consciously and sometimes unconsciously. Besides the human being, who sees that the body is a purely biological entity with the death of those around her/him, tries to explain this obscurity by making various interpretations when she/he witnesses decay and disintegration afterwards. This is the reason why different applications are made to the dead body in different beliefs. The body has been first intellectually and then physically disintegrated, and has taken its place in art with its social and periodical perspectives. In this Master's Work of Art, under the title of "Approaching Death In Art With Body Parts", the body and its place in art will first be examined as "body integrity" in order to explain the disintegrated body in a more understandable way. In the relevant chapters, concepts such as "body", "death", "disintegration" will be examined in terms of history, philosophy, medicine, beliefs, and art. Although the idea of the disintegration of the body, as well as the perception of body integrity, has in fact existed since the creation of humanity, how it changes according to periodic factors, how this understanding, which has changed until today by being associated with the phenomenon of death, takes shape today will be supported by examples of artworks and readings.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBeden
dc.subjectBütünlük
dc.subjectÖlüm
dc.subjectParçalanma
dc.subjectFragman
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleSanatta Ölüm Olgusunun Beden Fragmanlarıyla Ele Alınışıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTarih boyunca insanlık tarafından üzerine en çok düşünülen ve teoriler üretilen konulardan biri ruh - beden ilişkisi üzerinden “ölüm” olgusudur. İnsan önce kendisini ve çevresindekileri merak etmiş ve kavramış, ardından sürekli bir gelişim çabasında olmuştur. Bazen bilinçli olarak bazen de farkında olmadan her dönem koşullara en iyi uyum sağlayacağı haline gelmiştir. Bedenin tamamen biyolojik bir varlık olduğunu çevresindekilerin ölümüyle gören insan, sonrasında çürüme ve parçalanmaya da şahit olunca; bu bilinmezliği, üzerine çeşitli yorumlamalar yaparak açıklamaya çalışır. Farklı inanışlarda ölü bedene farklı uygulamalar yapılma sebebi de budur. Beden, ilk önce düşüncede sonra fiziksel olarak parçalanmış, bu durum toplumsal ve dönemsel bakış açılarıyla sanatta yerini almıştır. Bu Yüksek Lisans Sanat Çalışmasında “Sanatta Ölüm Olgusunun Beden Fragmanlarıyla Ele Alınışı” başlığı altında parçalanan bedenin daha anlaşılır biçimde anlatılması amacıyla beden ve bedenin sanattaki yeri önce “beden bütünlüğü” üzerinden incelenecektir. Sonraki bölümlerde tarih, felsefe, tıp, inanışlar, sanat gibi açılardan “beden”, “ölüm”, “parçalanma” gibi kavramlar irdelenecektir. Bedenin bütünlük algısının yanı sıra parçalanması fikrinin de aslında insanlığın yaratılışından beri var olmasına rağmen dönemsel faktörlere göre nasıl değişkenlikler gösterdiği; ölüm olgusu ile ilişkilendirilerek günümüze kadar değişerek gelen bu anlayışın günümüzde nasıl bir hal aldığı sanat eseri örnekleri, okumaları ve üretimleriyle desteklenecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-08T07:20:08Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record