Show simple item record

dc.contributor.advisorAttar, Mustafa Aykut
dc.contributor.authorKarataş, Umut
dc.date.accessioned2023-07-03T07:14:11Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-12
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33482
dc.description.abstractThis thesis examines the characteristics of global top wealth distribution through a demographic model that focuses on age, employing the Forbes magazine 2014 dataset. This thesis aims to address two questions. The first investigates the impact of age on relative wealth distribution based on theoretical assumptions and explores the extent of this impact, if any. Furthermore, by utilizing microdata, this thesis examines the determinants of wealth accumulation by introducing heterogeneity into the homogeneous effect of age on relative wealth across individuals. The second question pursued by this research is to ascertain whether the top-level relative wealth distribution in the year 2014 exhibits a Pareto tail. In the affirmative case, the study seeks to identify the factors that influence the tail parameters of the Pareto distribution. The findings highlight that age alone explains over one-third of relative wealth distribution. Unlike gender, other individual-level variations, such as sectoral differences, entrepreneurship status, inheritance, and country-specific differences of billionaires influence the impact of age on relative wealth distribution.The financial sector, compared to others, has negative effects on wealth accumulation, whereas being an entrepreneur, inheritance as a form of wealth acquisition, and being a citizen of the United States compared to other countries positively affect wealth accumulation in the year 2014. Furthermore, cross-section distribution of top relative wealth distribution in 2014 has a Pareto tail, signifying an extremely skewed distribution of relative wealth. Also, consistent with initial findings, factors such as sectoral differences, entrepreneurial status, the influence of inheritance, and country-specific differences play a significant role in shaping the parameters of the Pareto tail. However, gender does not appear to exert any influence on the tail parameter of the Pareto distribution.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAge and Wealthtr_TR
dc.subjectDeterminants of Wealthtr_TR
dc.subjectPareto Distributiontr_TR
dc.subjectForbes Billionairestr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleCharacteristics of Global Top Wealth Distributiontr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez Forbes dergisinin 2014 yılı veri setini kullanarak, en üst düzey servet dağılımının özelliklerini yaşı merkezine alan demografik bir model üzerinden incelemektedir. Tezin amacı temelde iki soruya cevap aramaktır. Bunlardan ilki, yaş ve servet ilişkisinden doğan teorik bir varsayımdan yola çıkarak, yaşın göreli servet dağılımı üzerinde bir etkisinin olup olmadığı belirlemektir. Anlamlı bir etki bulunması durumunda ise, bu etkinin derecesini belirleyerek, yaşın göreli servet birikimi üzerindeki homojen etkisini mikro veriler yardımıyla heterojen hale getirmektir. İkinci olarak ise, 2014 yılı küresel en üst düzey servet dağılımının Pareto kuyruğuna sahip olup olmadığını araştırarak, Pareto dağılımının kuyruk parametresini etkileyen faktörleri belirleyeme çalışmaktır. Çalışma bulguları yaşın tek başına göreli servet dağılımındaki farklılıkların üçte birindenden fazlasını açıkladığını göstermektedir. Cinsiyet farklılıklarının aksine, sektörel farklılıklar, girişimcilik, miras, ve ülkesel düzeyde farklılıklar, milyarderlerin yaşlarındaki değişimin göreli servet düzeyleri üzerindeki değişime olan etkisi üzerinde anlamlı etkileri olan faktörlerdir. Bu faktörler arasından finansal sektörün etkisi diğer sektörlere göre negatif iken, girişimciliğin etkisi girişimci olmayanlara göre, mirasın etkisi diğer servet edinim yollarına kıyasla, ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmanın etkisi diğer ülke vatandaşlıklarına göre servet birikimini pozitif etkileyen faktörlerdir. Ayrıca araştırma bulguları göstermektedir ki, 2014 yılı küresel en üst düzey göreli servet dağılımı Pareto kuyruğuna sahiptir ve yeryüzünün en zengin insanları arasında bile son derece eşitsiz bir dağılım vardır. İlk bulgular ile paralel olarak dağılımın kuyruk parametresini, milyarderlerin cinsiyetleri etkilemezken, sektörel farklılıklar, girişimcilik statüleri, miras, ve ülkesel düzeyde farklılıklar etkilemektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-03T07:14:11Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeLearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record