Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzcan Büyüktanır, Burcu Gülseren
dc.contributor.authorDalaslan, Bekir Levent
dc.date.accessioned2023-07-03T07:22:46Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-02
dc.identifier.citationDalaslan, B. L. (2023) Zorunlu Aşı Uygulamasının Velayet Kapsamında Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33498
dc.description.abstractMandatory vaccination, which is seen as a global health measure, should be evaluated in the context of protecting general health. Mandatory vaccinations, especially in childhood, should also be evaluated in accordance with the custody provisions. In this study, the relationship between the rights and obligations arising from custody and compulsory vaccination will be approached through the concepts of private law. The subject of this thesis is; under which conditions and to what extent compulsory vaccination can be applied to minors under custody, whether it is possible for parents with custody rights to engage in anti-vaccine attitudes and behaviors, how to resolve legal disputes that may arise from conflict of rights and obligations -arising from the custody relationship- with vaccination practices. In this study: mandatory vaccination practices, which have become quite controversial especially after the global coronavirus epidemic that started in 2020, the effects of mandatory vaccination on those under custody, the legal issues that may arise in case the holders of the right of custody use their rights arising from this right of custody and the use of their rights in conflict with the mandatory vaccination policies will be evaluated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAşıtr_TR
dc.subjectVelayettr_TR
dc.subjectSağlıktr_TR
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectHaktr_TR
dc.subjectEtiktr_TR
dc.subjectOnamtr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.subject.lcshHukuk (Genel). Karşılaştırmalı hukuk. Yeknesak hukuk.tr_TR
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.subject.lcshR/W - Tıptr_TR
dc.titleZorunlu Aşı Uygulamasının Velayet Kapsamında Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKüresel bir sağlık tedbiri olarak görülen zorunlu aşı uygulamaları, genel sağlığın korunması bağlamında değerlendirilmelidir. Özellikle çocukluk çağında uygulanan zorunlu aşılar elbette velayet hükümleri doğrultusunda da ele alınmalıdır. Bu çalışmada velayetten doğan hak ve yükümlülüklerin zorunlu aşı uygulaması ile ilişkisine özel hukuk kavramları üzerinden yaklaşılacaktır. Bu tez çalışmasının konusunu; zorunlu aşı uygulamalarının velayet altında bulunan ergin olmayan çocuklara hangi şart ve koşulda, ne ölçüde uygulanabileceği, velayet yetkisini haiz ana babanın aşı karşıtı tutum ve davranışlarda bulunmasının mümkün olup olmadığı, velayet ilişkisinden doğan hak ve yükümlülüklerin aşı uygulamaları ile çatışmasında çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların hangi hükümlere dayanarak nasıl çözümlenebileceği oluşturmaktadır. Bu çalışmada özellikle 2020 yılında başlayan küresel Koronavirüs salgını sonrasında oldukça tartışılır hale gelmiş olan zorunlu aşı uygulamaları, zorunlu aşı uygulamalarının velayet altında bulunanlara etkileri, velayet hakkını elinde bulunduranların bu velayet hakkından doğan hakları kullanmaları ve bu kullanımın zorunlu aşı politikası ile çatışması durumunda ortaya çıkabilecek hukuki meseleler değerlendirilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-03T07:22:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record