Show simple item record

dc.contributor.advisorBayhan, Pınar
dc.contributor.authorTaştekin, Ezgi
dc.date.accessioned2023-07-04T12:06:35Z
dc.date.issued2023-05-31
dc.date.submitted2023-05-26
dc.identifier.citationTaştekin, E. Prematüre bebek annelerinin deneyimlerine ilişkin bir gömülü teori çalışması: uzun ve zorluklarla dolu bir yolda yürümek [Doktora Tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33539
dc.description.abstractThis study aims to examine the experiences of mothers with premature infants/children and construct the theoretical structure regarding these experiences. Charmaz’s (2014) constructivist grounded theory methodology was adopted within the study. The study group consists of nine mothers whose in-depth interview transcriptions were used and 287 mothers whose data were drawn from the Facebook group. As a result, the grounded theory reflecting the mothers’ experiences was structured as ‘walking on a long road full of difficulties.’ These experiences involve the process from the prenatal period to school age. The following six categories emerged within this grounded theory: 1) trying to prevent premature birth; 2) watching for the incubator; 3) experiencing coming together at two different extremes; 4) wearing out of the difficulties brought by prematurity; 5) decreasing difficulties brought by prematurity over time; 6) getting used to being a mother of a premature child. Within the scope of theoretical sampling, a Facebook group including premature mothers was also included in the analysis. The grounded theory of this group is constructed as ‘being a passenger on the same road.’ The following three categories emerged within this grounded theory: 1) seeing the group as a resource; 2) being us; 3) feeling good thanks to the group. The categories included in both grounded theories have a varying number of subcategories. The study results were discussed in line with the literature and related theoretical frameworks.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectprematüretr_TR
dc.titlePrematüre Bebek Annelerinin Deneyimlerine İlişkin Bir Gömülü Teori Çalışması: Uzun ve Zorluklarla Dolu Bir Yolda Yürümektr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı, prematüre bebeğe sahip annelerin deneyimlerini incelemek ve bu deneyimlere ilişkin kuramsal yapıyı ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında Charmaz’ın (2014) yapılandırmacı gömülü teori metodolojisi benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, derinlemesine görüşme transkripsiyonlarından yararlanılan dokuz anne ve Facebook grubundan verileri çekilen 287 anne oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda annelerin deneyimlerini yansıtan gömülü teori ‘uzun ve zorluklarla dolu bir yolda yürümek’ olarak yapılandırılmıştır. Annelerin bu deneyimleri doğum öncesinden okul çağına kadar olan sürece ilişkindir. Annelerin deneyimlerine ilişkin yapılandırılan gömülü teori kapsamında şu altı kategori ortaya çıkmıştır: 1) prematüre doğumu engellemeye çalışmak, 2) kuvöz yolu beklemek, 3) kavuşmayı iki ayrı uçta yaşamak, 4) prematüreliğin getirdiği zorlukların yıpratması, 5) prematüreliğin getirdiği zorlukların zamanla azalması, 6) prematüre annesi olmayı kanıksamak. Teorik örnekleme kapsamında, prematüre bebek annelerinin dahil olduğu bir Facebook grubu da analizlere dahil edilmiştir. Bu gruba ilişkin gömülü teori ise ‘aynı yolun yolcusu olmak’ olarak yapılandırılmıştır. Yapılandırılan bu gömülü teori kapsamında şu üç kategori ve alt kategorileri ortaya çıkmıştır: 1) grubu bir kaynak olarak görmek, 2) biz olmak, 3) grubun iyi hissettirmesi. Her iki gömülü teoride de yer alan kategorilerin değişen sayılarda alt kategorileri bulunmaktadır. Araştırma sonuçları, literatürde yer alan bilgiler ve ilgili kuramsal çerçeveler doğrultusunda tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-01-06T12:06:35Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record