Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Hüsnü
dc.contributor.advisorDokak, Hüsnü
dc.contributor.authorTaghibiglou, Homa
dc.date.accessioned2023-07-21T06:25:02Z
dc.date.issued2023-07-10
dc.date.submitted2023-06-12
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33708
dc.description.abstractEnvironmental problems are the name given to the sum of the harmful effects of human activities on the biological and physical environment. These physical, chemical, biological, and social factors can directly or indirectly affect living organisms. Basic environmental problems; Climate change is air pollution, environmental degradation, and resource depletion. We, humans, differ not only in having superior intelligence but also in our ability to change the environment to meet our needs. The constant change in our environment poses a threat to the survival of the human species. We know that change is the fundamental law of nature. But changes over time affect people differently. As Darwin stated in his book The Origin of Species; "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives the most adaptable to change.''(Esin, 15.14.2021. Accessed: https://tinyurl.com/mztwknas) When this theory is applied to humans, we can say that those who are best adapted to the environment survive. The Millennium Ecosystem Assessment reports published in 2005 highlight the high impact of humans on the ecosystem. (Davidson, 22.10.2021. Accessed: https://tinyurl.com/5n9xa3fk) Mankind seems to have an inherent tendency to self-destruct, and it is slowly but surely bringing us closer to destruction. Population growth, the rapid spread of consumer culture, and excessive pressure on limited natural resources cause the delicate balance of nature to be upset. What is worrying is that industries trying to meet the demands of consumers are damaging the environment and thus threatening the survival of the human species. Currently, the international community and some countries are considering controlling the world population growth, they need a new global agreement to put an end to population growth. Environmental destruction caused by natural disasters, wars, uncontrolled production, or consumption is not only a problem for environmentalists, scientists, politicians, or statesmen but also for artists. Environmental pollution and unplanned urbanization brought about by uncontrolled industrialization are the iv subjects that Western artists discussed in their works, especially right after the First World War. Within the scope of the thesis, the reflections on the methods, materials, and techniques used by artists on environmental destruction, whose works are thought to be included, will be examined in contemporary art. In this regard, the conceptual framework will be discussed and the works, tendencies, and concepts of artists such as Agnes Denes, Olafur Eliasson, Edward Burtynsky, Mel Chin, Mary Mattingly, and Cai Guo-Qiang will be mentioned. In this research, the description and content analysis of the application studies will be made.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEkolojitr_TR
dc.subjectBiyolojiktr_TR
dc.subjectİklim değişikliğitr_TR
dc.subjectÇevretr_TR
dc.subjectÇevre bilimcilertr_TR
dc.subjectAtıktr_TR
dc.subjectTüketimciliktr_TR
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleÇevresel Yıkıntı Görüntüleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇevresel sorunlar, insan aktivitelerinin biyolojik ve fiziksel çevre üzerindeki zararlı etkilerinin toplamına verilen addır. Bunlar, canlı organizmaları, doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal faktörlerdir. Temel çevre sorunları; İklim değişikliği, hava kirliliği, çevresel bozulma ve doğal kaynakların tükenmesidir. Biz insanlar, sadece üstün zekaya sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda ihtiyaçlarımızı karşılamak için çevreyi değiştirme yeteneğimizde de farklılıklar gösteriyoruz. Çevremizdeki sürekli değişim, insan türünün hayatta kalması için bir tehdit oluşturmaktadır. Biliyoruz ki değişim, doğanın temel yasasıdır. Ancak zaman içinde yapılan değişiklikler insanları farklı biçimde etkiler. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabında da belirttiği gibi; ''Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan, değişime iyi adapte olabilendir hayatta kalan.'' (Esin, 15.14.2021. Erişim:https://tinyurl.com/mztwknas) Bu teori insanlara uygulandığında, çevreye en iyi uyum sağlayabilenlerin hayatta kaldığını söyleyebiliriz. 2005 yılında yayınlanan Milenyum Ekosistem Değerlendirme raporları, insanların ekosistem üzerindeki etkisinin yüksek olduğunu vurgulamaktadır. (Davidson, 22.10.2021.Erişim:https://tinyurl.com/5n9xa3fk) İnsanoğlunun doğasındaki kendini yok etme eğilimi, yavaş ama emin adımlarla bizi yıkıma yaklaştırmaktadır. Nüfus artışı, tüketim kültürünün hızla yayılması , doğal kaynakların azalması, doğanın hassas dengesini alt üst etmektedir. Endişe verici olan, tüketicilerin taleplerini karşılamaya çalışan endüstrinin çevreye zarar vererek, insan türünün varlığını tehdit etmesidir. Günümüzde nüfus artışını kontrol altına alabilmek için, yeni bir küresel anlaşmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Doğal afetlerin, savaşların, kontrolsuz üretimin veya tüketimin neden olduğu çevresel yıkım, sadece çevrecilerin, bilim insanlarının, politikacıların ya da devlet adamlarının sorunu değil, aynı zamanda sanatçıların da ilgilendiği bir sorundur. Kontrol edilmeyen sanayileşmenin beraberinde getirdiği çevre kirliliği ve çarpık kentleşme , özellikle Birinci Dünya Savaş’ından hemen sonra Batılı sanatçıların eserlerinde ele alınmıştır. ii Tez kapsamında, eserlerine yer verilmesi düşünülen sanatçıların, çevresel yıkım konusunda kullandıkları yöntem, malzeme ve tekniklerin, güncel sanattaki yansımaları incelenecektir. Bu konuda kavramsal çerçeve ele alınıp, Agnes Denes, Olafur Eliasson, Edward Burtynsky, Mel Chin, Mary Mattingly, Cai Guo-Qiang gibi sanatçıların eserleri, eğilimleri, ve kavramlarından söz edilecektir. Bu araştırmada, uygulama çalışmalarının betimleme ve içerik analizleri yapılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-21T06:25:02Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record