Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorTanatar, Cansu
dc.date.accessioned2023-07-24T12:21:31Z
dc.date.issued2023-07-13
dc.date.submitted2023-06-15
dc.identifier.citationTanatar, Cansu. (2023). Psikolojik Durumların Görsel Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33727
dc.description.abstractPsychology plays an important role in art. Psychology is important both for the creator and for the works he creates and for those who receive it. We see the inner world of the individual through his best works. We see that most artists consciously bring psychological reflections to the fore in their works. Many events such as suppressed emotions, introversion, ignored events and traumas cause chaos within us. This situation causes the individual to experience difficulties in daily life. While the artist comes to terms with himself, he actually comes to terms with the society and all the diseases of the society. The scope of this research is to express artistically the "two me" or "as we are, as we cannot be" situations in the face of such conflicts. What is meant by Visual Reflections of Psychological Conditions; It is aimed at dealing with the pictorial or other visual expressions of the conflicts we often have with ourselves due to social pressures and traumatic events, as well as the state of being complete and whole within oneself. In particular, the visual reflections of psychological expression in art and the lives and works of artists who adopt this subject are examined. At the same time, the subject was supported by application studies. Within the scope of the thesis, tools such as painting, installation and photography were used. Experiments were made on the figure-shadow or shadow-shadow dualities as a form. In order to overlap the form and content in art applications, the problems related to the existence of the human have been focused on, based on the fact that the individual does not marginalize himself from the outside world or not, by taking on a double character and reflecting himself.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPsikoloji
dc.subjectTravma
dc.subjectBirey
dc.subjectToplum
dc.subjectResim
dc.subjectSanat
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titlePsikolojik Durumların Görsel Yansımalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSanatta psikoloji önemli rol oynar. Hem yaratıcı için hem yarattığı eserler hem de onu alımlayanlar açısından psikoloji önemlidir. Bireyin iç dünyasını en iyi eserlerinden görürüz. Psikolojik yansımaları çoğu sanatçının bilinçli olarak eserlerinde ön plana çıkardığını görürüz. Bastırılmış duygular, içe kapanıklık, göz ardı edilmiş olaylar ve travmalar gibi birçok olay içimizde adeta kaosa neden olur. Bu durum ise bireyin gündelik hayatta zorluklar yaşamasına neden olur. Sanatçı, kendi kendisiyle hesaplaşırken, aslında toplumla ve toplumun tüm hastalıklarıyla da hesaplaşır. Bu araştırmanın kapsamı, insanın bu tür çatışmalar karşısında “iki ben” veya “olduğumuz gibi, olamadığımız gibi” durumları sanatsal olarak anlatabilmektir. Psikolojik Durumların Görsel Yansımaları ile kastedilen; insanın kendi içinde tam ve bütün olma hali ile toplum baskılarından ve yaşanan travmatik olaylardan ötürü çoğu zaman kendimizle olan çatışmaların resimsel düzlemde veya diğer görsel anlatımlardaki karşılıklarının ele alınmasına yöneliktir. Özellikle psikolojik ifadenin sanattaki görsel yansımaları ve bu konuyu benimseyen sanatçıların hayatları ve eserleri incelenmiştir. Aynı zamanda konu uygulama çalışmaları ile de desteklenmiştir. Tez kapsamında resim, enstalasyon, fotoğraf gibi araçlardan yararlanılmıştır. Biçim olarak figür – gölge veya gölge – gölge ikilikleri üzerinden denemeler yapılmıştır. Sanat uygulamalarında biçim ve içeriklerinin örtüşmesi amacıyla bireyin kendini dış dünyadan ötekileştirip olmadığı biriymiş gibi çift karaktere bürünerek kendini yansıtmasından yola çıkarak insanın varoluşu ile ilgili sorunlar odağa alınmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-24T12:21:31Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record