Show simple item record

dc.contributor.advisorZuhal Baysar Boerescu
dc.contributor.authorEhsan Ghanbarzad Khajeh
dc.date.accessioned2023-07-24T13:07:39Z
dc.date.issued2023-07-19
dc.date.submitted2023-06-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33734
dc.description.abstractPortrait in the context of "self" and "otherness" in painting is examined in this thesis through a multidisciplinary approach, starting with the basic definitions and terminology with art historical examples with help from other disciplines such as psychology, aesthetics, and linguistics to help understand the concept. Theoretical and practical research methods are incorporated to explore how those concepts have shaped portrait painting and our perception of self and otherness through different mediums of visual arts. Considering the researcher's body of work, a slit emphasis on works by women artists or works involved with women's issues is notable in this research. The research shows that selected case studies and artists do not limit their effect on minorities or a part of society with a specific gender but on all members of the community and contemporary ways of representing portraits. The study contextualizes the "portraiture" within the broader art historical canon and considers how socio-political and cultural factors have impacted the genre. The general changes in the works of contemporary artists are analyzed through case studies. Through this analysis, the thesis explores how contemporary artists navigate the complex tensions between "self" and "otherness," representation, and power in their portraits. This thesis contributes to the ongoing conversation in art about representation, identity, and cultural studies by investigating the issue of "self" and "otherness" in contemporary portraits.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPortre
dc.subjectBenlik
dc.subjectÖtekilik
dc.subjectBaskı resim
dc.subjectSiyanotip
dc.subjectAlgı
dc.subjectTemsil
dc.subjectKadınlık
dc.titleResimde Benlik e Ötekilik Bağlamında Portrev
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezde, resimde "benlik" ve "ötekilik" bağlamında portre, multidisipliner bir yaklaşımla, temel tanımlar ve terminolojiden başlanılarak, sanat tarihindeki örnekleriyle birlikte, kavramın anlaşılmasına yardımcı olacak psikoloji, estetik ve dilbilim gibi diğer disiplinlerden de yardım alınarak incelenmektedir. Bu kavramların portre resmini ve görsel sanatların farklı mecraları aracılığıyla benlik ve ötekilik algımızı nasıl şekillendirdiğini keşfetmek için teorik ve pratik araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmacının çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda, bu araştırmada kadın sanatçıların eserlerine veya kadın sorunlarıyla ilgili eserlere yapılan vurgu dikkat çekicidir. Araştırma, seçilen örnek çalışmalar ve sanatçıların etkilerinin azınlıklar ya da toplumun belirli bir cinsiyete mensup kesimi ile sınırlı kalmadığını toplumun tüm üyeleri ve portrelerin çağdaş temsil biçimleri üzerinde de etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Çalışma, "portre"yi daha geniş bir sanat tarihi kanonu içinde bağlamsallaştırıp, sosyo-politik ve kültürel faktörlerin bu türü nasıl etkilediğini ele almıştır. Çağdaş sanatçıların eserlerindeki genel değişimler örnek çalışmaları aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu analiz aracılığıyla tez, çağdaş sanatçıların portrelerinde "benlik" ve "ötekilik", temsil ve iktidar arasındaki karmaşık gerilimi nasıl ele aldıklarını incelemektedir. Bu tez çağdaş portrelerdeki “benlik” ve “ötekilik” kavramlarını inceleyerek, sanatta temsil, kimlik ve kültürel çalışmalar hakkında süregiden tartışmalara katkıda bulunmaktadır. Bu tezin çağdaş portrelerdeki “benlik” ve “ötekilik” çerçevesindeki incelemelerinin, sanatta ve kültürel çalışmalarda süregiden tartışmalardan olan temsil ve kimlik meselelerine katkı sunması amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2025-07-25T13:07:39Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record