Show simple item record

dc.contributor.advisorEr, Mutlu
dc.contributor.authorDemirezen, Fatma
dc.date.accessioned2023-07-25T07:29:56Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-15
dc.identifier.citationDEMİREZEN, Fatma. Aufklärung: Entfremdung von der Tradition? Zafer Şenocaks Reflektion der türkischen Kultur - Ein Wandlungsprozess, Doktora Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33739
dc.description.abstractSocial, political, religious and literary changes are inevitable when it comes to migration. With migration, people leave their country and move to another one. Thus, they are confronted with a new culture, a new language and a new way of living. With the coming together of different cultures, it is possible to see the reflections of issues such as identity, culture, homeland, language, foreigner, other and self in literary works. Therefore, this study considers the book written in the prose genre and experimenting with a new genre, which is one of the last works of Zafer Şenocak, a Turkish-German writer of Turkish origin, consisting of 5 essay collections of essays that he considers important, in the light of the concepts mentioned above. In addition, the author was interviewed and asked questions from the literary works analysed in this study. The aim of the study is to shed light on Zafer Şenocak’s works and to reveal the main themes and intercultural aspects in order to position them within Turkish-German literature. For this purpose, interpretation theory and reception theory were used to read the works of Zafer Şenocak, who sees the world as a collection of signs. Within the scope of the results of the research, it has been seen that the subjects addressed in the author’s collections of essays continue in his prose work and give results here. In addition, the results of this study can provide a better understanding of Zafer Şenocak’s ideas in German as well as in Turkish and make them accessible to people.tr_TR
dc.language.isodeutr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectZafer Şenocaktr_TR
dc.subjectGöçtr_TR
dc.subjectTürk-Alman Edebiyatıtr_TR
dc.subjectYorumlama Teorisitr_TR
dc.subjectAlımlama Teorisitr_TR
dc.subject.lcshAlman edebiyatıtr_TR
dc.titleAufklärung: Entfremdung Von Der Tradition? Zafer Şenocaks Reflektion Der Türkischen Kultur - Ein Wandlungsprozesstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGöç söz konusu olduğunda sosyal, politik, dini ve edebi değişiklikler de kaçınılmazdır. Göçle birlikte insanlar ülkelerini terk ederler, başka bir ülkeye göçerler. Böylelikle yeni bir kültür, yeni bir dil ve yeni bir yaşama biçimiyle karşı karşıya kalırlar. Farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle edebi eserlerde kimlik, kültür, vatan, dil, yabancı, öteki ve kendi gibi konuların yansımalarını görmek mümkündür. Bu nedenle, bu çalışma Türk kökenli Türk-Alman yazarlarından Zafer Şenocak’ın önemli gördüğü denemelerinden oluşan 5 deneme koleksiyonu ile son eserlerinden olan düz yazı türünde yazdığı ve yeni bir tür denediği kitabını yukarıda bahsi geçen kavramlar ışığında ele almaktadır. Ayrıca, yazar ile bir röportaj yapılmış ve bu röportajda kendisine çalışmada incelenen edebi eserlerden sorular yöneltilmiştir. Çalışmanın amacı, Zafer Şenocak’ın eserlerine ışık tutmak ve bunları Türk-Alman edebiyatı içinde konumlandırmak için eserlerdeki temel konuları ve kültürlerarası yönleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla dünyayı işaretler toplamı olarak gören Zafer Şenocak’ın eserlerinin okunması için yorumlama teorisi ile alımlama teorisi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları kapsamında yazarın deneme koleksiyonlarında ele aldığı konuların düz yazı eserinde devam ettiği ve burada sonuç verdiği görülmüştür. Bununla birlikte bu çalışmanın sonuçları Zafer Şenocak’ın fikirlerinin Türkçe’nin yanı sıra Almanca olarak da daha iyi anlaşılmasını ve bunun insanlara ulaştırılmasını sağlayabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentAlman Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-25T07:29:56Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record