Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırat
dc.contributor.authorDarendeli, Şaziye
dc.date.accessioned2023-07-31T08:09:39Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-04-06
dc.identifier.citationDarendeli, Ş. (2023). Teacher factor on anxiety level of university preparatory school learners’ speaking (masters’ thesis). Hacettepe University, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33769
dc.description.abstractAnxiety has been seen by many teachers and researchers as a barrier in language learning process as it prevents the learners from learning effectively. Also, determining the impacts of negative feelings on language learning process is quite important for teachers since these feelings may be a mental block for the learners by preventing them from using comprehensible input they get. Although there are numerous studies on the impact of anxiety level in language classrooms and on the reasons that might cause anxiety, there are relatively fewer studies on teachers’ impact on anxiety level of learners’ speaking. With this in mind, this study aims to explore the role of the teachers on anxiety level of university prepapartory school learners’ speaking skill. For this study, a quantitative research design with the help of an online questionnaire, which was administered to the university preparatory learners studying at a state university based in Ankara, was used. Based on the data analysis, the research presented here showed how teachers can increase or decrease the anxiety level of foreign language learners especially while they are speaking the target language. The findings can contribute to a better learning environment with lower affective filter by revealing the relationship between teacher and learners’ anxiety level.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSpeaking anxietytr_TR
dc.subjectLearner-teacher relationshiptr_TR
dc.subjectLearner anxietytr_TR
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleTeacher Factor on Anxiety Level of University Preparatory School Learners' Speakingtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKaygı, öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenmesini engellediği için, birçok öğretmen ve araştırmacı tarafından dil öğrenme sürecinde bir engel olarak görülmektedir. Ayrıca, olumsuz duyguların dil öğrenme sürecine etkilerinin belirlenmesi öğretmenler için oldukça önemlidir çünkü bu duygular, öğrencilerin edindikleri anlaşılabilir girdiyi kullanmalarını engelleyerek onlara zihinsel bir engel oluşturabilir. Dil sınıflarındaki kaygı düzeyi ve kaygıya sebep olabilecek nedenler üzerine çok sayıda çalışma olmasına rağmen, öğrencilerin konuşma kaygısı düzeyi üzerindeki öğretmen etkisine ilişkin nispeten daha az çalışma vardır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin konuşma becerisinin kaygı düzeyi üzerindeki öğretmenlerin rolünü araştırmaktır. Çalışma için, Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören hazırlık öğrencilerine uygulanan çevrimiçi bir anket aracılığıyla nicel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri analizine dayalı olarak, burada sunulan araştırma öğretmenlerin yabancı dil öğrencilerinin kaygı düzeylerini, özellikle hedef dili konuştukları esnada, nasıl artırıp azaltabileceğini göstermiştir. Bulgular, öğretmen ve öğrencilerin kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak, daha düşük duyuşsal filtre ile daha iyi bir öğrenme ortamına katkıda bulunabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-31T08:09:39Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record