Show simple item record

dc.contributor.advisorMirici, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorÜnlü, Sezer
dc.date.accessioned2023-07-31T10:42:07Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-07-07
dc.identifier.citationHacettepe University-Graduate School of Educational Sciences- Department of Foreign Languages Education- English Language Teaching Program- INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE, COMMUNICATION APPREHENSION AND WILLINGNESS TO COMMUNICATE LEVELS OF ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS- Sezer ÜNLÜ- Ph.D. Dissertation- Ankara, 2023- Advisor: Prof Dr. İsmail Hakkı Miricitr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33795
dc.description.abstractThis study aims to examine the Intercultural Communicative Competence (ICC), Communication Apprehension (CA) and Willingness to Communicate (WTC) levels of English language instructors and if there is any relationship among these constructs. The study also explores whether there is a relationship between demographic factors and the aforementioned constructs. Based on these purposes, data of the study which a quantitative method design were collected from a total of 108 English language instructors working at the School of Foreign Languages of 8 different universities in Turkey. Data analyses revealed that English language instructors had average ICC, CA and WTC. In addition, ICC, CA and WTC of English language instructors were significantly correlated. Regarding the demographic factors, it appeared that age, gender, years of teaching, educational background and time spent in a foreign country had no statistically significant effect on ICC, CA and WTC levels of English language instructors. Nevertheless, a noteworthy outcome related to the amount of time spent in a foreign country was that as the amount of time spent in a foreign country increased the mean values of Intercultural Communicative Competence increased while the mean values of Communication Apprehension decreased. Overall, the study puts forward significant implications for language teacher education departments, professional development programs, curriculum developers, language teaching institutions and language teachers.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectIntercultural communicative competence (ICC)
dc.subjectCommunication apprehension (CA)
dc.subjectWillingness to communicate (WTC)
dc.subjectELT
dc.subjectTeacher education
dc.subjectCulture
dc.subjectDemographic factors
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleIntercultural Communicative Competence, Communication Apprehension and Willingness to Communicate Levels of English Language Instructorstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, İngilizce Öğretim Görevlilerinin Kültürlerarası İletişim Yetisi, İletişim Kaygısı ve İletişim İstekliliği düzeylerini ve bu yapılar arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma ayrıca, demografik faktörler ile yukarıda bahsedilen yapılar arasında bir ilişki olup olmadığını da araştırmaktadır. Bu amaçlardan yola çıkılarak nicel bir yöntem olarak desenlenen çalışmanın verileri, Türkiye'de 8 farklı üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan toplam 108 İngilizce Öğretim Görevlisinden toplanmıştır. Veri analizleri, İngilizce eğitmenlerinin ortalama İngilizce Öğretim Görevlilerinin Kültürlerarası İletişim Yetisi, İletişim Kaygısı ve İletişim İstekliliği’ne sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, İngilizce eğitmenlerinin Kültürlerarası İletişim Yetisi, İletişim Kaygısı ve İletişim İstekliliği anlamlı bir şekilde ilişkilidir. Demografik faktörlere bakıldığında, yaş, cinsiyet, tecrübe yılı, eğitim durumu ve yabancı bir ülkede geçirilen sürenin İngilizce eğitmenlerinin Kültürlerarası İletişim Yetisi, İletişim Kaygısı ve İletişim İstekliliği seviyeleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı ortaya çıktı. Yine de yabancı ülkede geçirilen süre ile ilgili olarak dikkat çeken bir sonuç ise yabancı ülkede geçirilen süre arttıkça Kültürlerarası İletişim Yetisi ortalama değerlerinin artması, İletişim Kaygısı ortalama değerlerinin ise düşmesidir. Genel olarak çalışma dil öğretmenliği bölümleri, mesleki gelişim programları, müfredat geliştiriciler, dil öğretim kurumları ve dil öğretmenleri için önemli çıkarımlar ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-31T10:42:07Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record