Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nurettin
dc.contributor.authorAjimaimaiti, Rebiguli
dc.date.accessioned2023-08-08T08:00:12Z
dc.date.issued2023-07
dc.date.submitted2023
dc.identifier.citationAJIMAIMAITI, Rebiguli. GUNNAR JARRING KOLEKSİYONUNDA BULUNAN UYGURCA HURLİḲA VE HEMRAH DESTANI (GİRİŞ-METİN -İNCELEME DİZİN) . Doktora Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33886
dc.description.abstractThe topic of this thesis is the Hurliḳa-Hemrah epic, a text found in the Gunnar Jarring Collection of Eastern Turki manuscripts at Lund University Library, Sweden. The first part of the thesis provides an introduction followed by general information about the research topic and purpose. The introductory section is followed by three main chapters. The first chapter covers the history of Eastern Turkestan, Chagatay and New Uyghur, the Swedish missionaries who brought the Hurliḳa-Hemrah Epic and many other manuscripts to Sweden as well as their activities in East Turkestan, the Gunnar Jarring Collection of Lund University in Sweden, and research on Gunnar Jarring's contribution to Turkology The second chapter presents information about the epic. In this chapter the spelling and linguistic features of the text are shown, and the phonetic and morphological features of the manuscript text are compared with modern Uyghur language and its dialects. The final chapter provides a standard translation of the epic. The simple and conjugated forms of the words occurring in the text are shown in the index section, along with their semantic characteristics.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectJarring koleksiyonutr_TR
dc.subjectHurliḳa- Hemrah destanı
dc.subjectUygurca ve ağızları
dc.subject.lcshTürk dili ve edebiyatıtr_TR
dc.titleGunnar Jarring Koleksiyonunda Bulunan Uygurca Hurliḳa ve Hemrah Destanı (Giriş-Metin -İnceleme Dizin)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin konusunu Jarring Koleksiyonunda yer alan Hurliḳa-Hemrah Destanı oluşturmaktadır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında çalışmanın konusu, amacı hakkında genel bilgiler bulunmaktadır. Birinci bölümde, Doğu Türkistan tarihi, Çağatayca ve Yeni Uygurca, Hurliḳa veHemrah destanı ve bunun gibi birçok el yazma eserinin İsveç’e götürülmesine vesile olan İsveçli misyonerler ve onların Doğu Türkistan’da yürüttüğü faaliyetler, İsveç Lund Üniversitesine bağlı Gunnar Jarring Koleksiyonu, Türkolog Gunnar Jarring koleksiyonunda buluna eserler üzerinde yapılan araştırmalar yer almıştır. Destan hakkında bilgilerin verildiği ikinci bölümde destanın yazım ve dil özelliği gösterilmiş, destanın ses, biçim özelliği Çağdaş Uygurca ve ağızları ile karşılaştırılmıştır. Son bölümde metnin çeviri yazısı verilmiştir. Metinde yer alan sözcüklerin yalın ve çekimli biçimleri anlamsal özellikleriyle birlikte dizin kısmında gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-08-08T08:00:12Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record