Show simple item record

dc.contributor.advisorEsen, Engin
dc.contributor.authorBahçeci, Umut Serkan
dc.date.accessioned2023-08-21T10:48:43Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33929
dc.description.abstractDeformation, which emerged with concerns to increase the power of aesthetics and expression in art, has continued its existence in the work areas that have increased with the development of technology today. One of the fields that has deformities in its nature is glitch art. Visual and audio data, which are deformed as reflections of hardware/software errors in digital environments, create the materials of glitch art; To create innovative aesthetic approaches and to evaluate the margin of error of technology for artistic pursuits has been one of the starting points that created the art of glitch. Glitch art, which attracts the attention of artists from different disciplines, has an expanding field of influence and deforms the forms it enters while entering many different forms. In this study, in line with the data collected by the literature review method, the art of glitch and digital-analog error images, which have turned into a form of expression as a result of technological developments, are mentioned.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDijital
dc.subjectHata
dc.subjectGlitch
dc.subjectArıza
dc.subjectSanat
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleİfade Biçimi Olarak Dijital Hata İmgeleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSanatta estetik ve ifadenin gücünü arttırmaya yönelik kaygılarla ortaya çıkan biçim bozma (deformasyon), günümüzde teknolojinin gelişimiyle çoğalan çalışma alanlarında varlığını sürdürmüştür. Biçim bozukluklarını doğasında barındıran alanlardan biri de gliç sanatıdır. Dijital ortamlarda donanımsal/yazılımsal boyutlardaki hataların yansımaları olarak biçimi bozulmuş görsel ve işitsel veriler, gliç sanatının materyallerini oluştururken; yenilikçi estetik yaklaşımlar meydana getirmek ve teknolojinin barındırdığı hata payını sanatsal arayışlar amacıyla değerlendirmek, gliç sanatını meydana getiren çıkış noktalarından olmuştur. Farklı disiplinlerdeki sanatçıların da dikkatini çeken gliç sanatı, genişleyen bir etki alanına sahip olmakla birlikte birçok farklı forma girerken girdiği formları da deforme etmektedir. Bu çalışmada literatür tarama yöntemiyle toplanan veriler doğrultusunda teknolojik gelişimler sonucu bir ifade biçimine dönüşen gliç sanatından ve dijital-analog hata imgelerinden bahsedilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-08-21T10:48:43Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record