Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Ayten
dc.contributor.authorTrushko, Viktoryia
dc.date.accessioned2023-08-22T11:09:08Z
dc.date.issued2023-07
dc.date.submitted2023-06-05
dc.identifier.citationTRUSHKO, Viktoryia. Yabancı Dil Olarak Türkçede Yakın Anlamlı Kelimelerin Öğretimi, Doktora Tezi, Ankara 2023tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33942
dc.description.abstractThe students who get the scholarship of The Presidency For Turks Abroad and Related Communities (YTB) while learning Turkish in preparatory courses (TÖMER) and after finishing it, find themselves in an environment where only Turkish is spoken in every field. These students no longer use Turkish only to meet their daily communication needs, but also they use it in academic and official fields. In fact, professional success of some of them directly depends on their knowing of Turkish especially in professional fields as psychology, sociology, literature and teaching. In order to understand the country they live in, Turkey, and Turkish people, and to be able to communicate with them in a healthy way, their Turkish knowledge and skills must be developed; because language is an indispensable tool to understand the history, culture and psychology of the people and the country. The advanced language knowledge and skills of the students ensure that they do not experience difficulties in understanding and expressing themselves verbally and in writing. It prevents misunderstandings and disagreements, and most importantly, it prevents getting wrong ideas about Turkey and Turkish people. Before starting higher education, international students learn Turkish for one year. Is it enough to learn Turkish only at TÖMER in one year? What needs to be done in language teaching to strengthen understanding and self-expression in Turkish society, academic and official circles? There are multiple answers to these questions, but this study is be based on words that have a carrier role for a language and a way to enrich students' vocabulary. It is assumed that one of the reasons why students misunderstand and make mistakes is related to knowing of words, and students have trouble with close in meaning words and make mistakes while using them. In this context, first of all, the 'Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ' (2019) sets in teaching Turkish as a foreign language in Turkey were examined in terms of teaching close in meaning words in Turkish as a foreign language, noun words with close meanings were identified and an exercise analysis related to their teaching was done. In line with the results obtained, suggestions were made about teaching close in meaning words.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKelime öğretimitr_TR
dc.subjectEş anlamlı kelimeler
dc.subjectYakın anlamlı kelimeler
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe
dc.subject.lcshFiloloji. Dilbilim.tr_TR
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçede Yakın Anlamlı Kelimelerin Öğretimitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYabancı dil olarak Türkçe öğrenen çoğunlukla Yurtdışı Akraba Toplulukları (YTB) burslusu uluslararası öğrenciler, üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinde (TÖMER) Türkçe hazırlık sınıflarını okurken ve özellikle bitirdikten sonra kendilerini her alanda yalnızca Türkçe konuşulan bir ortamda bulmaktadır. Bu öğrenciler Türkçeyi artık sadece kendi gündelik iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için değil, akademik ve resmi alanlarda da kullanmak zorunda kalmaktadır. Hatta örneğin, psikoloji, sosyoloji, edebiyat, öğretmenlik gibi alanlarda başarılı olmaları doğrudan Türkçe kullanabilmeleriyle bağlantılı olmaktadır. Öğrencilerin yaşadıkları ülke Türkiye’yi, Türk insanını anlamaları, onlarla sağlıklı iletişim kurabilmeleri için de Türkçe bilgi ve becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir; çünkü dil bir ülkenin tarihini, kültürünü ve ülke insanlarının psikolojisini anlayabilmek için olmazsa olmaz bir araçtır. Öğrencilerin dil bilgi ve becerilerinin gelişmiş olması, anlamada ve kendilerini sözlü ve yazılı ifade etmede güçlük yaşamamalarını sağlar. Yanlış anlamaları, anlaşmazlıkları ve en önemlisi Türkiye ve Türk insanı hakkında yanlış fikirler edinmelerini engeller. Uluslararası öğrenciler yükseköğretime başlamadan önce bir yıl sürecinde Türkçe öğrenmektedir. Bir yılda sadece TÖMER bünyesinde Türkçe öğrenmek yeterli midir? Türk toplumunda, akademik ve resmi çevrelerde anlamayı ve kendini ifade etmeyi güçlendirmek için dil öğretiminde neler yapılması gerekmektedir? Bu soruların birden çok yanıtı bulunmaktadır, ancak bu çalışmada bir dil için taşıyıcı görevine sahip kelimelerden yola çıkılacak ve öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmenin yolu aranmıştır. Öğrencilerin anlamama ve hata yapma nedenlerinden birisinin de kelimelerle ilgili olduğu ve öğrencilerin yakın anlamlı kelimelerle ilgili sıkıntı çektikleri ve kullanımında hatalar yaptıkları varsayılmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yakın anlamlı kelimelerin öğretimi açısından Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ‘Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe’ (2019) setleri incelenmiştir, içinde ad türlü yakın anlamlı kelimeler tespit edilmiştir ve onların öğretimi ile ilgili alıştırmalar incelenmiştir. Alınan sonuçlar doğrultusunda yakın anlamlı kelimelerin öğretimi ile ilgili öneriler yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-08-22T11:09:08Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record