Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşdemir Afşar, Selda
dc.contributor.authorYardaş, Atilla
dc.date.accessioned2023-11-03T06:38:48Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-08-31
dc.identifier.citationYardaş, A. (2023). Türkiye’deki LGBTİQ+ Hareketinin STK’laşması: Neoliberalizm, Sivil Toplum ve Cinselliğin Müzakeresi [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34134
dc.description.abstractThe interactivity of subjectivities and domains made possible by economic policies provides a suitable area to understand the transformation of social movements and the strategies they functionalize. The economic understanding of neoliberalism, its ideological reflections, and its transformative/disruptive power influence the understandings of struggle, strategies, and practices of social movements. When we consider the LGBTIQ+ movement(s) with its simultaneous transnational and local characteristics together with civil society possessing tools and resources for the consolidation of neoliberalism, we focus on an intersection where the influence of neoliberal rationality can be discussed. Focusing on this intersection, within the scope of this research, a reference point has been established by examining the discursive track related to the political positioning and adopted struggle practices of the LGBTIQ+ movement in Turkey through archival work on the Kaos GL Magazine. This point has been aligned with the data obtained from semi-structured in-depth interviews with LGBTIQ+ rights advocates who joined the movement between 1990-2003 and are over the age of 40, and those who joined the movement after 2010 and are under the age of 30. Thus, how the thoughts and experiences of rights advocates on joining the movement, perceptions of struggle, and practices shaped and changed in different periods of the LGBTIQ+ movement in Turkey, and to what extent this change was influenced by neoliberal rationality, was examined. It has been concluded that LGBTIQ+ individuals try to spread the struggle in every area where they can functionalize and increase their allies, the perception of neoliberal rationality towards individual empowerment and liberation is not fully embraced, but the practices performed due to the narrowing of the field of movement formally appear similar to this rationality, and the current goal focuses on not losing ground.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectToplumsal hareketlertr_TR
dc.subjectLGBTİQ+ hareketitr_TR
dc.subjectNeoliberal akılsallıktr_TR
dc.subjectSivil toplumtr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleTürkiye’deki LGBTİQ+ Hareketinin STK’laşması: Neoliberalizm, Sivil Toplum ve Cinselliğin Müzakeresitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEkonomik politikaların olanaklı kıldığı öznellikler ve alanların birbiri ile etkileşimi, toplumsal hareketlerin dönüşümü ve işlevselleştirdiği stratejileri anlamak için elverişli bir alan sunmaktadır. Neoliberalizmin ekonomik anlayışının, ideolojik yansımaları, yapıp-etmeleri dönüştürücü/bozuşturucu gücü toplumsal hareketlerin mücadele anlayışlarını, stratejilerini ve pratiklerini etkilemektedir. LGBTİQ+ hareket(ler)inin aynı anda barındırdığı ulusaşırı ve yerel karakteristikler ile neoliberalizmin konsolidasyonu için araç ve kaynaklara sahip sivil toplumu bir arada dikkate aldığımızda neoliberal akılsallığın etkisinin tartı(şı)labileceği bir kesişime odaklanmış olunmaktadır. Söz konusu kesişime odaklanarak bu araştırma kapsamında Kaos GL Dergisi üzerinden arşiv çalışması ile Türkiye’deki LGBTİQ+ hareketinin politik konumlanışı ve benimsenen mücadele pratiklerine dair söylemsel izlek incelenerek bir referans noktası oluşturulmuştur. Oluşturulan referans noktası, 1990 – 2003 tarihleri arasında LGBTİQ+ hareketine dahil olmuş 40 yaş üstü ve 2010 sonrasında harekete katılmış 30 yaş altı olan LGBTİQ+ hak savunucuları ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerden elde edilen veriler üzerinden hizalanmaya çalışılmıştır. Böylece Türkiye’deki LGBTİQ+ hareketinin farklı dönemlerinde harekete katılma, mücadele algıları ve pratikleri konularında hak savunucularının düşünce ve deneyimlerinin nasıl şekillendiği ve değiştiği ve bu değişimleri neoliberal akılsallığın ne derece etkilediği incelenebilmiştir. Bulgular doğrultusunda LGBTİQ+ların işlevselleştirebildikleri ve müttefiklerini arttırabildikleri her alanda mücadeleyi yaygınlaştırmaya çalıştıkları, neoliberal akılsallığın bireysel güçlenme ve özgürleşmeye yönelik algısının tam olarak benimsenmediği fakat hareket alanının daraltılması itibariyle gerçekleştirilen pratiklerin biçimsel olarak bu akılsallıkla benzer göründüğü ve güncel amacın mevzi kaybetmemeye odaklanıldığı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-11-03T06:38:48Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record