Show simple item record

dc.contributor.advisorBerker, Ali Murat
dc.contributor.authorDikici, Kadir
dc.date.accessioned2023-11-03T06:43:02Z
dc.date.issued2023-09-04
dc.date.submitted2023-08-29
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34144
dc.description.abstractThis thesis aims to analyze the impact of Syrian refugees on the Turkish housing market for the period 2009 and 2019. In order to evaluate how the housing market was affected, Survey of Income and Living Conditions (SILC) micro-level data retrieved from TurkStat was used. In addition to the analysis using rents and perceived rents, an index variable called Housing Quality Index (HQI) was defined and included in the analysis. Türkiye's mass refugee influx is heterogeneous across regions, and this rare situation allows for a quasi-experimental research design. The difference-in-differences (DiD) strategy was followed with a number of modifications. Then, the potential endogeneity problem was discussed, and an instrumental variable was introduced. The analysis indicates that rents increased by 1.19% for a 1% increase in the migrantto-native ratio in the short run while the increase in perceived rents is 1.43% in the short run. The impact on rents and perceived rents are calculated as 0.66% and 0.89% in the long run, leading us to believe the impact slowly diminishes in the long run. The analysis was repeated on different types of housing units to understand if different cohorts were affected differently by the migration.High-quality housing units were affected more by immigration in the short run while low-quality houses were affected more in the long run. The impact on the natives with low education is significant in both the short run and the long run. In the short run, the development level of the region is found to be a significant determinant of the impact of migration on the housing market. Less developed regions are affected more by the migration. This effect disappears in the long run. Additionally, an analysis using the Housing Quality Index showed there was no decrease in the housing quality of the natives due to migration.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMigrationtr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectSyrian Refugeestr_TR
dc.subjectHousing markettr_TR
dc.subjectRentstr_TR
dc.subjectHousing Qualitytr_TR
dc.subjectDifference in Differencestr_TR
dc.subject.lcshİktisat kuramı. Demografitr_TR
dc.titleThe Impact of Syrian Refugees on the Turkish Housing Markettr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı 2009-2019 yılları arasında Suriyeli mültecilerin Türkiye konut piyasasına etkilerini analiz etmektir. Konut piyasasının nasıl etkilendiğini ölçmek için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması mikro veri seti kullanılmıştır. Kiralar ve izafi kiralar üzerine yapılan analizin yanı sıra Konut Kalite Endeksi isimli bir endeks değişkeni oluşturularak analize dahil edilmiştir. Türkiye'nin maruz kaldığı kitlesel göçün bölgelere göre heterojen bir yapıda olması yarı deneysel bir araştırma tasarımına izin vermiştir. Farkların farkı yöntemi birkaç modifikasyon ile birlikte uygulanmıştır. Potansiyel endojenlik sorunu tartışılmış ve bir araçsal değişken tanıtılmıştır. Analiz sonuçları göçmenlerin yerli nüfusa oranındaki %1lik bir artışın kısa vadede kiraları %1.19, izafi kiraları ise %1.43 artırdığını ortaya koymuştur. Kira ve izafi kiralardaki artışın uzun vadede sırasıyla %0.66 ve %0.89 olması uzun vadede göçün etkilerinin yavaşça azaldığını göstermektedir. Bu analiz farklı konut özellikleri de dikkate alınarak tekrarlanmış, böylelikle farklı grupların göçten ne derece farklı etkilendiği anlaşılmıştır. Yüksek kaliteli konutlar kısa vadede göçten daha fazla etkilenirken düşük kaliteli konutlar uzun vadede göçten daha fazla etkilenmiştir. Göçün düşük eğitimli yerlilere etkisi hem kısa hem uzun vadede anlamlıdır. Kısa vadede bölgesel gelişmişlik düzeyi göçün konut piyasasına etkisinin anlamlı bir belirleyicisidir. Daha az gelişmiş bölgeler göçten daha fazla etkilenmiştir. Bu etki uzun vadede kaybolmaktadır. Ayrıca Konut Kalite Endeksi kullanılarak yapılan analiz göçün yerlilerin konut kalitesini olumsuz etkilemediğini ortaya koymuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-11-03T06:43:02Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record