Show simple item record

dc.contributor.advisorIşıksal, Aslı
dc.contributor.authorGörücü, Mizgin Müjde
dc.date.accessioned2023-11-20T10:50:27Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-09-11
dc.identifier.citationGörücü, Mizgin, Müjde. (2023). Resimde Bir İmge Olarak Kağıt. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34161
dc.description.abstractAt the point of defining nature, the tree was used as a symbol and in this way; meanings have been established through metaphors such as death/life, creation/destruction, destruction/reconstruction. In the first part of the thesis, how the tree shapes perception through these concepts and the social and biological reasons for the creation of these meanings are examined. Within the scope of the paintings produced during the thesis, the transformation of the tree into a wrinkled paper image takes its inspiration from its destruction by cutting. Although cutting down the tree indicates destruction, producing it as paper means reconstruction. The fact that the paper, which has become the object of the industrial society, reinforces the meaning of destruction through the act of crumpling in terms of the form used in the works, by giving the impression of a piece of paper that is about to be thrown away, and the meaning is re-established. The dialectic created by the image of wrinkled paper mentioned in the second chapter is explained by establishing a cause and effect relationship. As it is the subject of painting, which is a means of artistic expression, I revisit the image of wrinkled paper by recirculating it within the framework of the production relation.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİmge
dc.subjectMetafor
dc.subjectYıkım
dc.subjectYeniden inşa
dc.subjectAğaç
dc.subjectKağıt
dc.subjectKırıştırılmış kağıt
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleResimde Bir İmge Olarak Kağıttr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDoğayı tanımlama noktasında ağaç, bir sembol olarak kullanılmış ve bu yolla; ölüm/ yaşam, yaratma/yok etme, yıkım/yeniden inşa gibi metaforlar üzerinden anlamlar kurulmuştur. Tezin birinci bölümünde ağacın bu kavramlar üzerinden algıyı nasıl şekillendirdiği ve bu anlamların yaratılmasında yatan toplumsal ve biyolojik sebepleri incelenmiştir. Tez süresince üretilen resimler kapsamında ağacın, kırışık kağıt imgesine dönüşmesi, ilhamını, kesilerek yıkıma uğratılmasından alır. Ağacın kesilmesi bir yıkımı işaret etse de kağıt olarak üretilmesi, yeniden inşa anlamı taşır. Endüstri toplumunun nesnesi haline gelen kağıdın, çalışmalarda kullanılan biçim itibariyle, buruşturulma eylemi üzerinden yıkım anlamını pekiştirmesi, çöpe atılmak üzere olan bir kağıt parçası izlenimi verilerek sağlanmış ve anlam tekrar kurulmuştur. İkinci bölümde bahsedilen kırışık kağıt imgesinin yarattığı diyalektik, bir neden sonuç ilişkisi kurularak açıklanmıştır. Sanatsal bir ifade aracı olan resmin konusu olması itibariyle, kırışık kağıt imgesini, üretim ilişkisi çerçevesinde yeniden dolaşıma sokarak tekrar ele alıyorum.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2025-11-21T10:50:27Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record