Show simple item record

dc.contributor.advisorGelmez Burakgazi, Sevinç
dc.contributor.authorAkdeniz, Gözde
dc.date.accessioned2023-12-06T11:51:25Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34203
dc.description.abstractWith the 4 + 4 + 4 education system English language learning age decreased to the second grade in Turkey and communication skills gained prominence in the renewed English curricula. The aim of this study is to investigate the level of reaching the A1 level speaking skills achievements determined by the Ministry of National Education (MoNE) when the students graduated from the 5th grade in 2016 - 2017 academic year. Within this purpose, data were collected from 34 students and 9 teachers in 4 different primary schools located in Çankaya district of Ankara. Semi-structured interviews were held with teachers and students, and a picture based English speaking activity was used with students. The study is a mixed method study based on qualitative and quantitative data. Interviews, which were analyzed with NVivo 11 program, conducted with teachers and students constituted the qualitative part of the study and the English speaking activity, which was evaluated using a rubric, conducted with students constituted the quantitative part. The results indicated that different outcomes of the students' attainment of the speaking skills target depended upon the school hours. Besides, it was found that some teachers had limited curriculum literacy, some of the teachers used limited in class activities for improving English speaking skills, and teachers mostly communicated in Turkish in the classes. This study suggests that it would be meaningful to increase the hours of English lessons, and teachers should attend in service training programs to be informed about the curriculum and possible in-class activities related to speaking skills.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİngilizce konuşma becerileritr_TR
dc.subjectErken yaşta yabancı dil edinimitr_TR
dc.subjectİngilizce öğretim programlarıtr_TR
dc.subjectKarma desen araştırmasıtr_TR
dc.subjectYabancı diltr_TR
dc.subjectÖğrenme ve öğretme süreçleritr_TR
dc.titleErken Yaşta İngilizce Konuşma Becerisi Öğretimi ve Öğrenme: Bir Karma Desen Araştırmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye’de 4+4+4 eğitim sistemiyle beraber İngilizce öğrenme seviyesi ilkokul 2. sınıf düzeyine inmiştir ve yenilenen İngilizce öğretim programlarında iletişim becerileri ön plana çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, ilkokul 2. sınıfta ilk defa İngilizce öğrenmeye başlayan öğrencilerin, 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında 5. sınıftan mezun olduklarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen A1 düzeyinde konuşma becerileri kazanımlarına ulaşma derecelerini öğrenme ve öğretme süreçlerine bağlı olarak araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Ankara ilinin Çankaya ilçesinde yer alan 4 farklı ilköğretim kurumunda 34 öğrenci ve 9 öğretmenden veri toplanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerle birebir görüşmeler yapılmış ve öğrencilerle ayrıca İngilizce konuşma etkinliği yapılmıştır. Araştırma, nitel ve nicel verilere dayalı bir karma desen çalışmasıdır. NVivo 11 programı ile analiz edilen öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmeler araştırmanın nitel boyutunu, öğrencilerle gerçekleştirilen ve bir rubrik ile değerlendirilen İngilizce konuşma etkinliği de nicel boyutunu oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin konuşma becerileri için belirlenen hedeflere ulaşma düzeyi ile ilgili elde edilen farklı sonuçların okulların ders saatlerine bağlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmelerden bazı öğretmenlerin İngilizce öğretim programına hakim olmadığı, derste İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek için yapılan etkinliklerin kısıtlı olduğu ve öğrencilerin ilkokul öğretmenlerinin derste çoğunlukla Türkçe iletişim kurduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada, ilköğretim İngilizce ders saatlerinin artırılmasının anlamlı olacağı, öğretmenlerin öğretim programları ve ders süresince uygulayabilecekleri konuşma becerilerine yönelik etkinlikler ile ilgili bilgilendirilmeleri için hizmet içi eğitim almaları gerektiği önerilerinde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-06T11:51:25Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record