Show simple item record

dc.contributor.advisorÇiçekli, İlyas
dc.contributor.authorHosseın Zadeh, Mahmoud
dc.date.accessioned2023-12-12T11:23:00Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34245
dc.description.abstractPurpose: Social unrest is a phenomenon that occurs in all countries, both developed and poor. The only difference is in the cause of a social unrest and it is mostly economic in underdeveloped countries. The occurrence of protest and the role of social networks in it have always been debatable topics among researchers. Protest Event Analysis is important for government officials and social scientists. Here we present a new method for predicting protest events and identifying indicators of protests and violence by monitoring the content generated on Twitter. Methods: By identifying these indicators, protests and the possibility of violence can be predicted and controlled more accurately. Twitter user behaviors such as opinion share and event log share are used as indicators and this study presents a new method based on Bayesian logistic regression algorithm for predicting protests and violence using Twitter user behaviors. According to the proposed method, users' event log share behaviors which include the rate of tweets containing date and time information is the reliable indicator for identifying protests. Users' opinion share behaviors which include hate-anger tweet rates is also best for identifying violence in protests.ii Results: A research database consists of tweets generated on the BLM (Black Lives Matter) movement after the death of George Floyd. According to information published on acleddata.com, protests and violence have been reported in various cities on specific dates. The dataset contains 1414 protest events and 3078 non-protest events from 460 cities in 37 U.S. states. Protest events include 1414 protests in the BLM movement between May 28 and June 30 among which 285 were violent and 1129 were peaceful. We tested our proposed method on this dataset and the occurrence of protests is predicted with 85% precision. It is also possible to predict violence in protests with 85% precision with our method on this dataset. Conclusion: According to the research findings, the behavior of users on the Twitter social network is a reliable source for predicting incidents and violence. This study provides a successful method to predict small and large-scale protests, different from the existing literature focusing on large-scale protests.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectProtest Detectiontr_TR
dc.subjectEvent Detectiontr_TR
dc.subjectSocial Behaviortr_TR
dc.subjectSocial Mediatr_TR
dc.subjectBayesian Logistic Regressiontr_TR
dc.subjectMachine Learningtr_TR
dc.subjectProtesto Belirlemetr_TR
dc.subjectOlay Belirlemetr_TR
dc.subjectSosyal Davranıştr_TR
dc.subjectSosyal Medyatr_TR
dc.subjectBayes Lojistik Regresyontr_TR
dc.subjectMakine Öğrenimitr_TR
dc.titleBehavior Analysis Based Protest Event Detectiontr_TR
dc.title.alternativeDavranış Analizi Tabanlı Peotesto Olayları Tespititr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAmaç: Protesto olayları, hem gelişmiş hem de fakir tüm ülkelerde meydana gelen bir olgudur. Tek fark, bu toplumsal huzursuzluğun nedenlerindedir. Az gelişmiş ülkelerde protestoların nedenleri ekonomiktir. Protestoların ortaya çıkışı ve bunda sosyal medyanın rolü, araştırmacılar arasında her zaman tartışmalı bir konu olmuştur. Protesto Olayı Analizi, hükümet yetkilileri ve sosyal bilimciler için önemlidir. Bu çalışmada, Twitter'da üretilen içeriği izleyerek protesto olaylarının gerçekleşeceğini tahmin etmek ve protesto ve şiddet göstergelerini belirlemek için yeni bir yöntem sunulmuştur. Yöntemler: Bu göstergeler belirlenerek, protestolar ve şiddet olasılığı daha doğru bir şekilde tahmin ve kontrol edilebilir. Fikir Paylaşımı ve Tarih ve Zaman davranışları gibi Twitter kullanıcı davranışları gösterge olarak kullanılmıştır ve bu çalışma, Twitter kullanıcı davranışlarını kullanarak protestoları ve şiddeti tahmin etmek için Bayes lojistik regresyon algoritmasına dayalı yeni bir yöntem sunmaktadır. Önerilen yönteme göre, kullanıcıların tarih ve zaman bilgilerini içeren tweet'lerin oranını içeren Tarih ve Zaman davranışları, protestoları belirlemede güvenilir bir göstergedir. Kullanıcıların nefret-öfke tweet oranlarını içeren Fikir Paylaşımı davranışları da protestolardaki şiddeti tespit etmek için başarılıdır.iv Bulgular: Bir araştırma veri tabanı, George Floyd'un ölümünden sonra BLM (Black Lives Matter) hareketi üzerine oluşturulan tweet'lerden oluşuyor. Acleddata.com'da yayınlanan bilgilere göre, çeşitli şehirlerde belirli tarihlerde protestolar ve şiddet olayları yaşandığı bildirilmiştir. Veri seti, 37 ABD eyaletindeki 460 şehirden 1414 protesto olayı ve 3078 olaysız günü içeriyor. Protesto olayları, BLM hareketinde 28 Mayıs ile 30 Haziran arasında 285'i şiddetli ve 1129'u barışçıl olmak üzere 1414 protestoyu içermektedir. Önerdiğimiz yöntemi bu veri seti üzerinde test edilmiştir ve protestoların oluşumu %85 doğrulukla tahmin edilmiştir. Yine bu veri setindeki yöntemimizle, protestolardaki şiddeti %85 doğrulukla tahmin etmek mümkündür. Sonuç: Araştırma bulgularına göre, Twitter kullanıcıların davranışları, olayları ve şiddeti tahmin etmek için güvenilir bir kaynaktır. Bu çalışma, büyük ölçekli protestolara odaklanan mevcut literatürden farklı olarak, küçük ve büyük ölçekli protestoları tahmin etmek için başarılı bir yöntem sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-12T11:23:00Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record