Show simple item record

dc.contributor.advisorKahraman, Sair
dc.contributor.authorHallajı Dıbavar, Behnaz
dc.date.accessioned2023-12-12T12:21:47Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34339
dc.description.abstractRoadheaders have been widely used in mining and civil engineering projects for the excavation of roadway or tunnel in soft and medium strength rocks. The correct estimation of roadheader performance is important especially for determining project duration and cost estimation. Since the available models for the performance prediction of roadheaders do not include rock mass properties, the development of the performance prediction models including rock mass properties can be very useful. The main objective of this study is to investigate whether generalized performance prediction models including cutter head power and a new rock mass cuttability classification (RMCC) index can be developed for roadheaders used in coal mines. The suggested RMCC system includes intact rock strength, rock mass properties such as discontinuity properties, rock abrasivity, and ground water parameters. The performance measurements of roadheaders were carried out in coal mines in Türkiye. The measurements for RMCC system were performed in conjunction with performance measurements, and block samples were collected for the laboratory tests. The Net Cutting Rate (NCR) and the Machine Utilization Time (MUT) values were calculated from the performance measurements. The RMCC index values were calculated from the field measurements and the laboratory tests. That there were the high correlations between NCR and RMCC index for similar conditions indicated the validity of the RMCC system. It was observed that MUT values varied between 20% and 30%. For the prediction of Net Cutting Rates of roadheaders, multiple regression models including cutter head power, RMCC value, and other parameters were developed for axial and transverse type machines. The validity of the derived models was checked by F- and T-tests. Concluding remark is that especially nonlinear developed models can be reliably used for the performance prediction of roadheaders used in coal mines.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRoadheaders
dc.subjectNet cutting rate
dc.subjectRock mass cuttability classification system
dc.titleA General Evaluation of the Performance of Roadheaders Used in Coal Minestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKollu galeri açma makineleri madencilik ve inşaat mühendisliği projelerinde yumuşak ve orta dayanımlı kayaçlarda galeri veya tünel kazısı için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kollu galeri açma makinelerinin performansının doğru tahmini, özellikle proje süresinin belirlenmesi ve maliyet tahmini için önemlidir. Mevcut performans tahmin modelleri kaya kütlesi özelliklerini içermediğinden, galeri açma makineleri için kaya kütlesi özelliklerini içeren performans tahmin modellerinin geliştirilmesi çok faydalı olabilir. Bu çalışmanın temel amacı, kömür madenlerinde kullanılan galeri açma makineleri için kesici kafa gücü ve yeni kaya kütlesi kesilebilirlik sınıflandırma (RMCC) indeksi içeren genelleştirilmiş performans tahmin modellerinin geliştirilip geliştirilemeyeceğini araştırmaktır. Önerilen yeni RMCC sistemi kaya malzemesi dayanımını, süreksizlik özellikleri gibi kaya kütlesi özelliklerini, kaya aşındırıcılığını ve yeraltı suyu parametrelerini içerir. Türkiye' deki kömür madenlerinde galeri açma makinesi performans ölçümleri yapılmıştır. RMCC sistemi için ölçümler, performans ölçümleri ile birlikte gerçekleştirilmiş ve laboratuvar testleri için blok numuneler toplanmıştır. Performans ölçümlerinden Net Kesme Hızı (NCR) ve Makine Kullanım Oranı (MUT) değerleri hesaplanmıştır. RMCC indeks değerleri ise saha ölçümleri ve laboratuvar testlerinden hesaplanmıştır. Benzer durumlar için NCR ile RMCC indeksi arasında yüksek korelasyon olması, RMCC sisteminin geçerliliğini göstermiştir. MUT değerlerinin %20 ile %30 arasında değiştiği gözlenmiştir. Galeri açma makinelerinin Net Kesme Hızlarının tahmini için aksiyal ve transvers tip makineler için kesici kafa gücü, RMCC değeri ve diğer parametreleri içeren çoklu regresyon modelleri geliştirilmiştir. Türetilmiş modellerin geçerliliği F ve t testleri ile kontrol edilmiştir. Özellikle, geliştirilen lineer olmayan modellerin kömür madenlerinde kullanılan galeri açma makinelerinin performans tahmininde güvenilir bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentMaden Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-12T12:21:47Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record