Show simple item record

dc.contributor.advisorElibol, Gülçin Cankız
dc.contributor.authorErten, Cemile Zeynep
dc.date.accessioned2023-12-14T08:09:33Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-10-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34376
dc.description.abstractIn social life, which has evolved since the existence of humanity, today's understanding of the concept of work is based on the industrial revolution. In the globalizing world with the inventions that emerged after the industrial revolution, developments in technology and digital fields have accelerated data production and sharing. With the transition to the information society, the way of working has changed. Knowledge workers who work with mental power have begun to direct working life. New generations of workplaces and new working models that can be worked remotely have emerged. The global pandemic (Covid19) declared by the World Health Organization in 2019 can be considered one of the important milestones for working life. The period of working from home during the social isolation period has brought to light new expectations for employees and employers. It has accelerated people's adaptation to digital life. Hybrid working system, which is seen as a system that provides solutions to these expectations in the post-pandemic period, has entered the agenda of the business economy and working life. The flexible and mobile structure of the hybrid working system, which combines face-to- face working in fixed offices and remote working, increases the motivation and productivity of employees. In this context, the hybridization journey of working life, from the period that started with globalization to the present day, has been examined through the transformations in the ways of using time and space. Based on the data obtained through literature research, a model proposal for the future of hybrid work has been proposed for the future and continuity of work.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHibrittr_TR
dc.subjectOfistr_TR
dc.subjectTeknolojitr_TR
dc.subjectDijitaltr_TR
dc.subjectEsnekliktr_TR
dc.subjectKüreselleşmetr_TR
dc.subjectBilgi Çağıtr_TR
dc.subjectDijital Çağtr_TR
dc.subjectToplum 5.0tr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleHibrit Çalışma Sisteminin Oluşum Süreci ve Geleceğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsanlığın var oluşundan itibaren evrimleşen toplum hayatında, çalışma kavramının günümüzdeki anlayışı sanayi devrimine uzanmaktadır. Sanayi devrimi ve sonrası yapılan buluşlarla küreselleşen dünyada teknoloji ve dijital alanlarda yaşanan gelişmeler, veri üretimini ve paylaşımı hızlandırmıştır. Bilgi toplumuna geçiş ile birlikte çalışmanın şekli değişmiştir. Zihin gücü ile çalışan bilgi işçileri çalışma hayatına yön vermeye başlamıştır. Uzaktan çalışılabilen yeni nesil çalışma alanları ve yeni çalışma modelleri ortaya çıkmıştır. 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen küresel pandemi (Covid19) çalışma hayatı için önemli milatlardan biri olarak kabul edilebilir. Sosyal izolasyon döneminde yaşanan evden çalışma dönemi, çalışanlar ve işverenler için yeni beklentileri gün yüzüne çıkarmıştır. İnsanların dijital hayata uyumlanmasını hızlandırmıştır. Pandemi sonrası dönemde bu beklentilere çözüm üreten bir sistem olarak görülen Hibrit çalışma sistemi iş ekonomisinin ve çalışma hayatının gündemine girmiştir. Sabit ofislerde gerçekleşen yüz yüze çalışma şekli ile uzaktan çalışma şeklinin bir arada uygulandığı hibrit çalışma sisteminin esnek ve mobil yapısı çalışanların motivasyonlarını ve üretkenliklerini arttırmaktadır. Bu bağlamda küreselleşme ile birlikte başlayan dönemden günümüze, çalışma hayatının hibritleşme yolculuğu zaman ve mekân kullanım şekillerindeki dönüşümler üzerinden incelenmiştir. Literatür araştırması ile elde edilen veriler üzerinden, işin geleceği ve sürekliliği için hibrit çalışmanın gelecek kurgusuna dair bir model önerisi getirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-14T08:09:33Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record