Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, İrem
dc.contributor.authorBaydak, Ceren
dc.date.accessioned2023-12-26T07:26:36Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-11-21
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34403
dc.description.abstractIn this study, the impact of fiscal rules on public borrowing costs in selected EU countries between 2001 and 2018 was analyzed. In traditional economic doctrine, it has been argued that the level of public borrowing costs is closely related to the analysis of the financial and macroeconomic consequences of public debt accumulation. In this study, the effect of the public debt level and the fiscal rule index was tested econometrically to analyze the components of interest rate developments. The empirical evidence obtained shows that in all cases, the improvement in the fiscal rule index leads to lower long-term interest rates, while public borrowing negatively affects borrowing costs by causing debt sustainability problems after a certain threshold value. The results of the analysis show that the adoption of fiscal rule practices will contribute to establishing "fiscal credibility", which represents confidence in the government's fiscal policies and their ability to fulfill their financial obligations, and to enable countries to finance their deficits at a lower cost.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMali kuraltr_TR
dc.subjectKamu borçlanma maliyetleritr_TR
dc.subjectUzun vadeli faiz oranlarıtr_TR
dc.subjectKamu borcutr_TR
dc.subject.lcshMaliyetr_TR
dc.titleMali Kuralların Kamu Borçlanma Maliyetine Etkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Bir İncelemetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, seçili AB ülkelerinde 2001-2018 yılları arasında mali kuralların kamu borçlanma maliyeti üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Geleneksel iktisadi doktrinde kamu borçlanma maliyetlerinin seviyesinin kamu borç birikiminin mali ve makroekonomik sonuçlarının analiziyle yakından ilgili olduğu savunulmuştur. Bu çalışma ile kamu borçlanma maliyetinin belirleyicilerini araştırmak amacıyla kamu borç düzeyinin ve mali kural endeksinin etkisi ekonometrik olarak test edilmiştir. Elde edilen ampirik kanıtlar, her durumda mali kural endeksinde yaşanan iyileşmenin daha düşük uzun vadeli faiz oranlarına yol açtığını, kamu borçlanmasının ise belirli bir eşik değerden sonra borcun sürdürülebilirliği sorunlarına yol açarak borçlanma maliyetlerinin olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Analiz sonuçları, mali kural uygulamalarının benimsenmesinin, hükümetin mali politikalarına ve mali açıdan yükümlülüklerini yerine getirebileceklerine olan güveni temsil eden “mali kredibilite”nin tesis edilmesine ve ülkelerin açıklarını daha düşük maliyetle finanse etmesine katkı sağlayacağını göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-26T07:26:36Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record