Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin Kütük, Birsen
dc.contributor.authorAkalın, Fatih Alper
dc.date.accessioned2023-12-26T07:27:43Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-11-24
dc.identifier.citationAkalın, F. A. (2023). Türkiye’de Göç Yönetimi ve Göçmen Entegrasyonu Bağlamında STK’ların Rolü: Türk Kızılay Örneği [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü].tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34407
dc.description.abstractThere are many institutions and organizations that directly or indirectly contribute to migration management in Turkey. There are actors such as the Presidency of Migration Management, which is the main actor of migration management in Turkey, and state institutions tasked with carrying out various activities for immigrants, as well as non-governmental organizations that assist migration management with various humanitarian aid programs for immigrants. Of these, the Turkish Red Crescent is a national association that carries out activities for immigrants and continues to make significant contributions to migration management. This study aimed to examine the integration works carried out by the Turkish Red Crescent, its contributions to migration management in Turkey, and its institutional place in the field of migration. The study conducted content analysis of the activities carried out by the Turkish Red Crescent units in the field of migration and integration using reports published by the Turkish Red Crescent. Results indicated that the Turkish Red Crescent's activities that facilitate structural integration were more dominant compared to its activities towards other types of integration. Projects that support social and cultural integration processes were also identified. It has been determined that, both with the internal guidance mechanism between programs and also with the perspective of reinforcing various aspects together, Turkish Red Crescent’s applications generally serve to strengthen these three areas together.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTürk kızılaytr_TR
dc.subjectGöç yönetimitr_TR
dc.subjectGöçtr_TR
dc.subjectEntegrasyontr_TR
dc.subjectİnsani yardımtr_TR
dc.subjectGöçmentr_TR
dc.subjectTurkish red crescenttr_TR
dc.subjectMigration managementtr_TR
dc.subjectMigrationtr_TR
dc.subjectIntegrationtr_TR
dc.subjectHumanitarian aidtr_TR
dc.subjectMigranttr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.titleTürkiye’de Göç Yönetimi ve Göçmen Entegrasyonu Bağlamında STK’ların Rolü: Türk Kızılay Örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe Role of NGO’s in the Context of Migration Management and Migrant Integration in Turkey: The Sample of Turkish Red Crescenttr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye’de göç yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Türkiye’de göç yönetiminin temel aktörü olan Göç İdaresi Başkanlığı ve göçmenlere yönelik çeşitli faaliyetler yürütmekle görevlendirilmiş olan devlet kurumlarının yanı sıra göçmenlere yönelik çeşitli insani yardım uygulamalarıyla göç yönetimine yardımcı olan sivil toplum kuruluşları da bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin ulusal derneği olan Türk Kızılay göçmenlere yönelik faaliyetler gerçekleştiren ve göç yönetiminde önemli katkılar sunan kurumsal yapılardan biridir. Bu çalışma ile Türk Kızılay’ın yürüttüğü entegrasyon çalışmaları ile Türkiye’de göç yönetimine sunduğu katkıların ve göç alanındaki kurumsal yerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmada Türk Kızılay tarafından yayımlanan raporlar kullanılarak, insani yardım, göç ve entegrasyon alanında Türk Kızılay birimlerinin yürüttüğü faaliyetlerin içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Türk Kızılay’ın daha çok yapısal entegrasyonu kolaylaştırıcı faaliyetlerinin ağırlık taşıdığı görülmüştür. Aynı zamanda sosyal ve kültürel entegrasyon süreçlerini destekleyen çalışmalarının da olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte sahip olduğu programlar arası iç yönlendirme mekanizması ve çeşitli yönleri bir arada destekleme bakış açısı ile uygulamalarının genellikle bu üç alanı da birlikte güçlendirmeye hizmet ettiği saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-26T07:27:44Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record