Show simple item record

dc.contributor.advisorEsgün Birdal, Toros Güneş
dc.contributor.authorKorkut, Tuğberk
dc.date.accessioned2024-02-09T07:41:09Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-01-16
dc.identifier.citationKORKUT, Tuğberk. Kant ve Hobbes’ta Ortak İyi Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2024.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34584
dc.description.abstractFocusing on the ethical and political philosophies of Immanuel Kant and Thomas Hobbes, our study aims to critically and comparatively examine the political systems of these two thinkers with a special focus on the concept of the common good, thereby investigating the question of whether there is a possibility of the common good in the political sense. In the first part of our study, Hobbes' philosophical anthropology will be discussed in relation to his epistemology, which constitutes the foundations of his thought, and how the modern sovereignty system is constructed in relation to the common good will be investigated within the framework of the concepts of human nature, property, social contract and sovereignty. In the second part, Kant's ethical and political attitude will be analyzed, starting from the epistemological foundations that establish his philosophical system, in the light of the concepts of freedom, morality, history and man, social contract, property and law, and the possibility of the common good will be discussed within the framework of the themes of sovereignty and publicness. From this point of view, an effort will be made to make visible both the commonalities and differences of these thinkers in both sections. Thus, their answers to the question of the ways in which the construction of the common good for coexistence is designed will be discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPolitikatr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectOrtak iyitr_TR
dc.subjectToplumsal sözleşmetr_TR
dc.subjectEgemenliktr_TR
dc.subjectKamusallıktr_TR
dc.subject.lcshFelsefe (Genel)tr_TR
dc.titleKant ve Hobbes’ta Ortak İyi Kavramıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmamız Immanuel Kant ve Thomas Hobbes’un etik ve politik felsefelerine odaklanarak bu iki düşünürün politik sistemlerini ortak iyi kavramı özelinde ve eleştirel bir biçimde karşılaştırmalı olarak ele almayı, bu yolla politik anlamda ortak iyinin imkanının bulunup bulunmadığı sorusunu araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde Hobbes’un düşüncesinin temellerini teşkil eden epistemolojisi ile bağı çerçevesinde felsefi antropolojisi ele alınarak ortak iyi ile ilişkisinde modern egemenlik sisteminin nasıl inşa edildiği insan doğası, mülkiyet, toplumsal sözleşme ve egemenlik kavramları çerçevesinde araştırılacaktır. İkinci bölümde ise Kant’ın, onun felsefi sistemini kuran epistemolojik temellerden başlayarak özgürlük, ahlaklılık, tarih ve insan, toplumsal sözleşme, mülkiyet ve hukuk kavramları eşliğinde etik ve politik tavrı incelenecek, egemenlik ve kamusallık temaları çerçevesinde ortak iyinin imkânı ele alınacaktır. Buradan hareketle, söz konusu düşünürlerin hem ortaklaşan hem de ayrışan yanlarının her iki bölüm içerisinde de görünür kılınması çabası ortaya konulacaktır. Böylece, bir arada yaşama dair ortak iyi kurgusunun hangi biçimlerde tasarlandığı sorusuna verdikleri yanıtlar tartışılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-02-09T07:41:09Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record