Show simple item record

dc.contributor.advisorÇeber, Tansel
dc.contributor.authorKorkmaz, Bilgehan
dc.date.accessioned2024-02-21T05:36:06Z
dc.date.issued2024-02-20
dc.date.submitted2024-01-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34718
dc.description.abstractThis Master of Arts Thesis Report focuses on the reflection of changing body perception with the concept of Transhumanism in contemporary art. Throughout history, human beings have produced various thoughts through their bodies, sometimes finding their bodies lacking, harmful, useless, and sometimes glorifying their bodies. he main reason for these sharp changes in body perception is usually sociological events. On the one hand, events such as epidemics and wars remind people how fragile their bodies are, while on the other hand, as in the Renaissance, people have glorified their bodies as they wanted to see them. The report focuses primarily on understanding and discussing the concept of Transhumanism, and examines the concepts of hybrid, Humanism and Posthumanism, which are influential in the development of Transhumanism, respectively. Therefore, the origin of the hybrid concept is given in the first part of the report. While examining this concept, various cultures’ mythologies are included and the hybrid bodies of mythological characters are described and the meaning of these mythological hybrid characters for humans is discussed. In the second chapter, the concepts of Humanism and then Posthumanism are investigated. While examining how these concepts affect society and their relationship with each other, their counterparts in art are explored with examples. At the end of the chapter, these concepts are linked to the concept of Transhumanism. The third chapter details the concept of Transhumanism. First, the sociological events and technological developments that play an important role in shaping the concept of Transhumanism are discussed. Then, the relationship between human body and technology is questioned and assumptions are reached. Contemporary artists who produce art through similar inquiries are exemplified in this chapter. The final chapter explains the artistic productions made in light of the information obtained throughout the research. The order of the produced works reflects the transformation process from identifiable bodies to undefined bodies. The works start with specific human limbs and end with undefined appearances that feel like human skin but do not have body integrity. This situation refers to the effects of Transhumanism understanding on the body and the transformation process.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTranshümanizm
dc.subjectPosthümanizm
dc.subjectBeden
dc.subjectMelez
dc.subjectGelecek
dc.titleTranshümanizm Kavramı İçerisinde Değişen Beden Fikri ve Sanatta Yeritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu günümüzde Transhümanizm kavramı ile birlikte değişen beden algısının sanata yansıması üzerine odaklanır. İnsan, tarihi boyunca bedeni üzerinden çeşitli düşünceler üretmiş, bazen bedenini eksik, zararlı, faydasız bulurken bazen de tam tersi olarak bedenini yüceltmiştir. Beden algısının bu keskin değişimlerinin temel sebebi ise genelde sosyolojik olaylar olmuştur. Bir taraftan salgın hastalıklar ve savaşlar gibi olaylar insana bedeninin ne kadar dayanıksız olduğunu hatırlatırken, diğer taraftan Rönesans’ta olduğu gibi insan kendi bedenini görmek istediği gibi yüceltmiştir. Bugün ise beden üzerine en büyük etkiyi teknolojik gelişmelerin yapığı görülür. Günümüzde teknolojisini geliştiren ve ona daha çok hâkim olan insan tarih boyunca bedeni üzerine hayal ettiklerini uygulamak ve yeni hayaller peşinde koşmak arzusundadır. Tüm bu hayallerin kavramsallaştırılmış hali ise Transhümanizmdir. Rapor kapsamında temelde odaklanılacak Transhümanizm kavramını anlamak ve tartışmak için raporda sırasıyla Transhümanizm’in gelişiminde etkili olan melez, hümanizm ve Posthümanizm kavramları incelenir. Bu sebeple raporun 1. bölümünde melez kavramının kökenine yer verilir. Bu kavram incelenirken çeşitli kültürlerin mitolojilerine yer verilerek mitolojik karakterlerin melez bedenleri anlatılır ve bu mitolojik melez karakterlerin insanlar için ne anlam ifade ettiği konusuna yer verilir. İkinci bölümde, Hümanizm ve ardından Posthümanizm kavramları araştırılır. Bu kavramların toplumu nasıl etkilediği ve birbirleriyle ilişkisi incelenirken sanattaki karşılıkları örneklerle araştırılır. Bölüm sonunda ise bu kavramlar Transhümanizm kavramına bağlanır. Üçüncü bölümde Transhümanizm kavramı detaylandırılır. Öncelikle Transhümanizm kavramının şekillenmesinde önemli rol alan sosyolojik olaylar ve teknolojik gelişmelere ii değinilir. Ardından insan bedeni ile ilişki sorgulanır ve varsayımlara ulaşılır. Benzer sorgulamalar üzerinden sanatsal üretim yapan güncel sanatçılar bu bölümde örneklendirilir. Son bölümde araştırma boyunca elde edilen bilgiler ışığında yapılan sanatsal üretimler açıklanır. Üretilen çalışmaların sırası tanımlanabilir bedenlerden tanımsız bedenlere dönüşüm sürecini yansıtır. Çalışmalar başlangıçta belirli insan uzuvları ile devam ederken, insan derisi olduğu hissedilen ancak beden bütünlüğüne sahip olmayan tanımsız görünümlerle son bulur. Bu durum Transhümanizm anlayışının bedene olan etkilerini ve dönüşüm sürecine atıfta bulunur.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-02-21T05:36:06Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record