Show simple item record

dc.contributor.advisorKaynar, Hakan
dc.contributor.authorKabagöz, Murat Can
dc.date.accessioned2024-03-06T08:53:47Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-01-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34771
dc.description.abstractThe People’s Houses were established in 1932 as the cultural branch of the Republican People's Party (RPP) in order to make the people adopt the principles of the revolution that started with the establishment of the Republic of Turkey. The People’s Houses, which were closed in 1951, not only made the people adopt the principles of the revolution, but also worked to meet some of the cultural and material needs of the people. It can be said that the People’s Houses show the reflections of the revolution in daily life, as they enable the revolution and RPP to establish direct relations with the public. Therefore, there is a need to research the People’s Houses in order to understand what the revolution changed in Turkey and how it was experienced in practice. It can be said that the most efficient resources to carry out this research are the inspection reports in the Political Parties Fund of the Republican Archives of the State Archives Directorate. Through these reports written by RPP inspectors, it is possible to see the difference between the purpose of establishment of the People’s Houses and their practical functioning, as well as to have information about the daily life that took shape in Turkey during the Early Republican Period. The purpose of this study is try to understand the 19-year People’s Houses experience holistically, by using inspection reports as the main primary source and also benefiting from various primary and secondary sources on the subject.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErken cumhuriyet dönemitr_TR
dc.subjectİnkılâptr_TR
dc.subjectKemalizmtr_TR
dc.subjectHalkevleritr_TR
dc.subjectCHPtr_TR
dc.titleHalkevleri ve Gündelik Hayattr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla başlayan inkılâbın ilkelerini halka benimsetmek için, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kültür kolu olarak 1932’de Halkevleri kurulmuştur. 1951’de kapatılan Halkevleri, inkılâbın ilkelerini halka benimsetmenin yanında, halkın bazı kültürel ve maddî ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışmıştır. İnkılâbın ve CHP’nin halkla doğrudan ilişki kurmasını sağladığı için Halkevlerinin, inkılâbın gündelik hayattaki yansımalarını gösterdiği söylenebilir. Dolayısıyla, inkılâbın Türkiye’de neleri değiştirdiğini ve pratikte nasıl yaşandığını anlamak için Halkevlerini araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu araştırmayı gerçekleştirmek için en verimli kaynakların ise Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi’nin Siyasî Partiler Fonu’nda yer alan teftiş raporları olduğu söylenebilir. CHP müfettişleri tarafından yazılan bu raporlar aracılığıyla, Halkevlerinin kuruluş amacıyla pratikteki işleyişi arasındaki farkı görmek mümkün olduğu gibi Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de şekillenen gündelik hayat hakkında bilgi sahibi olmak da mümkündür. Bu çalışmanın amacı ise esas birincil kaynak olarak teftiş raporlarını kullanıp, konuyla ilgili çeşitli birincil ve ikincil kaynaklardan da yararlanarak, 19 yıllık Halkevleri deneyimini bütüncül olarak kavramaya çalışmaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-03-06T08:53:47Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record