Show simple item record

dc.contributor.advisorEren Koçak, Emine
dc.contributor.authorÜnal, Dilek
dc.date.accessioned2024-03-07T11:29:25Z
dc.date.issued2024-02-22
dc.date.submitted2024-01-19
dc.identifier.citationÜnal D. Otizm Spektrum Bozukluğunda Nöroinflamasyonun Sinaptik Plastiklik Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) Programı, Doktora Tezi,Ankara, 2024.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34777
dc.description.abstractÜnal D. The Effects Of Neuroinflamation On Synaptic Plasticity In Autism Spectrum Disorders, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Basic Neurological Sciences (Neuroscience) Program, Doctor of Philosophy Thesis, Ankara, 2024. Neuroinflamation has been found to be related with Autism Spectrum Disorder (ASD) However, it is not clear how neuroinflamation causes autism symptoms as a mechanism. In our study, it is aimed to undertand the role of neuroinflamation in the pathophysiology of ASD by using a Poly (I:C) Maternal Immun Activiation (MIA) Model. We hyphothesized that M2 microglia phenotype would be seen more than M1 phenotype, due to the less synaptic pruning and, ASD related behaviours would be seen as a result of the increase in synaptic density. Behavioral tests assessing social behaviour, repetetive behaviour and learning were held in the first postnatal month. The generation of the Poly (I:C) injected mothers showed the socialization deficits dispersed as a spectrum as seen in the clinic. Thus, three separate groups were formed: the control (PBS) group, the stereotypic behavior movement-dominant Poly (I:C) group, and the social deficitdominant Poly (I:C) group. Afterwards animals were sacrificed and sagittal brain sections were analyzed. Regional thickness was measured for assessing synaptic pruning process in the medial prefrontal cortex, hippocampus, and striatum, which are known to be associated with ASD. Hippocampus was the only thicker region in stereotypic behaviour-dominant Poly (I:C) group. Also hippocampus thickness positively correlated with stereotypic behaviour. Striatum thickness was positively correlated with learning scores. The groups did not differ in terms of microglial number determined by Iba-1, Ym-1, CD86 labeling. Dendiritic spine number counting process could not be completed due to technical problems. Keywords: Autism Spectrum Disorder, neuroinflammation, maternal immun activation, synaptic pruning This study was supported by Hacettepe University Coordinatorship of Scientific Research Projects (18547).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherNörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectOtizmtr_TR
dc.subjectnöroinflamasyon
dc.subjectmaternal immun aktivasyon
dc.subjectmikroglia
dc.subjectsinaptik budanma
dc.subject.lcshPsikiyatritr_TR
dc.titleOtizm Spektrum Bozukluğunda Nöroinflamasyonun Sinaptik Plastiklik Üzerine Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÜnal D. Otizm Spektrum Bozukluğunda Nöroinflamasyonun Sinaptik Plastiklik Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) Programı, Doktora Tezi,Ankara, 2024. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) etyopatogenezinde nöroinflamasyonun yer aldığına dair bulgular elde edilmiştir. Bununla birlikte nöroinflamasyonun nasıl bir mekanizma üzerinden OSB tablosunu ortaya çıkarabildiği açık değildir. Bu tez çalışmasında antiinflamatuvar nitelikteki M2 tip mikroglialarla proinflamatuvar nitelikteki M1 tip mikroglialar arasındaki dengenin bozulduğunu, buna bağlı olarak dendritik budanmanın azaldığını, dolayısıyla sinaptik yoğunluğun arttığını; bunun sonucunda OSB belirtilerinin ortaya çıktığını hipotez ettik. Çalışmamızda OSB, farelerde maternal immün aktivasyon (MİA) ile modellenmiştir. MİA modeli gebeliğin 11,5. ve 12,5. günlerinde sentetik çift zincirli RNA Poly (I:C) uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu annelere doğan yavrular birinci ayda davranış testleri (üç bölmeli sosyalleşme testi yeni nesne tanıma testi ve bilye gömme testi) ile değerlendirilmiştir. Beyin kesitlerinde, medyal prefrontal korteks (PFK), hipokampus, striatumda kalınlık ölçümleri yapılmıştır. PFK’da yapılan immünohistokimyasal işaretlemelerde mikroglialar Iba1, M1 tip mikroglialar CD86 ve M2 tip mikroglialar Ym1 antikoruyla işaretlenmiştir. Poly (I:C) uygulanan gebelerin yavrularının davranışlarında OSB’nin farklı klinik görünümleriyle uyumlu spektrumsal bir dağılım gözlenmiştir: Bir grup farede sosyal defisitler daha belirginken, diğer grupta stereotipik davranışlarda artış görülmüştür. Böylece, kontrol (PBS) grubu, stereotipik davranış baskın Poly (I:C) grubu ve sosyal defisit baskın Poly (I:C) grubu olarak 3 ayrı grup oluşturulmuştur. Hipokampusun kalınlığı stereotipik davranış baskın Poly (I:C) grubunda diğer iki gruba göre artmış bulunmuştur. Hipokampus kalınlığı ile stereotipik davranış ve striatum kalınlığı ile öğrenme skorları arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Hipokampus kalınlığının striatum kalınlığı ile pozitif korelasyonu olduğu görülmüştür. Iba-1, Ym-1, CD86 ile işaretlenen mikroglia sayısı gruplar arasında değişmemiştir. Sinaptik çıkıntı sayımı teknik aksaklıklar nedeniyle tamamlanamamıştır. Anahtar Kelimeler: Otizm, nöroinflamasyon, maternal immun aktivasyon, mikroglia, sinaptik budanma Bu araştırma Hacettepe Üniversitesi BAP (18547) tarafından desteklenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentNörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimlertr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-09-09T11:29:25Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record