Show simple item record

dc.contributor.advisorZorluoğlu Yılmaz, Ayça
dc.contributor.authorKulalı, Mustafa
dc.date.accessioned2024-03-20T07:13:15Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-01-16
dc.identifier.citationKULALI, Mustafa. “Hukuki Boyutuyla Akıllı Sözleşmeler”, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2024.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34802
dc.description.abstractSmart contracts, which have become widespread today with blockchain technology, are essentially a computer code. Upon the fulfillment of the conditions determined in advance in the programming language, the performance stipulated is automatically performed by the smart contract. Within the framework of the rules of the law of obligations, there are different opinions regarding the legal nature of smart contracts. While some opinions in the doctrine argue that smart contracts are only an execution method that facilitates the performance of the obligation, the opposite opinion states that smart contracts are legally binding contracts. At this point, the examination of smart contracts within the scope of the law of obligations and in comparison with the traditional contract constitutes the main subject of the study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAkıllı sözleşmelertr_TR
dc.subjectBlokzinciritr_TR
dc.subjectSözleşmetr_TR
dc.subjectTeknolojitr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.titleHukuki Boyutuyla Akıllı Sözleşmelertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBlokzinciri teknolojisi ile günümüzde yaygınlaşmaya başlayan akıllı sözleşmeler esasında bir bilgisayar kodudur. Programlama dilinde önceden belirlenen şartların gerçekleşmesiyle birlikte öngörülmüş olan edim akıllı sözleşme tarafından otomatik olarak ifa edilir. Borçlar hukuku kuralları çerçevesinde akıllı sözleşmelerin hukuki niteliğine ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Doktrindeki birtakım görüşler akıllı sözleşmelerin, sadece edimin ifasını kolaylaştıran icra yöntemi olduğunu savunmaktayken aksi görüş akıllı sözleşmelerin hukuki bağlayıcılığa sahip olan bir sözleşme olduğunu belirtmektedir. Bu noktada, akıllı sözleşmelerin borçlar hukuku kapsamında ve geleneksel sözleşme ile karşılaştırılarak incelenmesi çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-03-20T07:13:15Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record