Show simple item record

dc.contributor.advisorKetizmen, Muammer
dc.contributor.authorDülber, Esranur
dc.date.accessioned2024-05-07T08:22:17Z
dc.date.issued2024-04
dc.date.submitted2024-04-04
dc.identifier.citationDÜLBER, Esranur, Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Basın Hürriyeti Çatışması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2024.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34905
dc.description.abstractThe protection of personal data is gaining importance day by day in societies that are transforming with developing technology, widespread internet and increasing need for information. Although the protection of personal data is essential, determining the conditions under which and how this information, which is needed in all areas of life, will be used is also a part of this protection. On the one hand, while protecting personal data, on the other hand, the regulations regarding the law on the protection of personal data, which regulates the terms of use, turn to many areas of law, and the right to protection of personal data, which is a constitutional right, may conflict with the field of other fundamental rights and freedoms. In this context, first of all, the emergence and development of the concept of personal data and the law on the protection of personal data and its equivalent in criminal law regulations will be conveyed. In the light of the concepts and institutions explained within the scope of the study, the criteria to be applied in the balance to be established between the borders and conflicting interests of the freedom of the press and the right to protection of personal data will be determined.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKişisel verilerin korunması hakkıtr_TR
dc.subjectBasın hürriyetitr_TR
dc.subjectKişisel veritr_TR
dc.subjectİfade hürriyetitr_TR
dc.subjectHakların çatışmasıtr_TR
dc.subjectBasıntr_TR
dc.subjectHaber verme hakkıtr_TR
dc.subjectUnutulma hakkıtr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.titleTürk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Basın Hürriyeti Çatışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGelişen teknoloji, yaygınlaşan internet ve artan bilgi ihtiyacı ile dönüşen toplumlarda kişisel verilerin korunması her geçen gün önem kazanmaktadır. Kişisel verilerin korunması zaruri olmakla birlikte hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bu bilgilerin hangi şartlar altında ve ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi de bu korumanın bir parçasıdır. Bir taraftan kişisel verileri korurken diğer taraftan kullanım şartlarını düzenleyen kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin düzenlemeler pek çok hukuk alanına yönelmekte, anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması hakkı diğer temel hak ve özgürlüklerin alanı ile çatışabilmektedir. Bu kapsamda öncelikle kişisel veri kavramının ve kişisel verilerin korunması hukukunun ortaya çıkışı, gelişimi ve ceza hukuku düzenlemelerindeki karşılığı aktarılacaktır. Çalışma kapsamında açıklanan kavram ve kurumlar ışığında basın hürriyeti ile kişisel verilerin korunması hakkının çatışma alanındaki sınırlar ve çatışan menfaatler arası kurulacak dengede uygulanacak ölçütler belirlenecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-05-07T08:22:17Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record