Now showing items 1-8 of 1

    Algılanan performans (1)
    Hastane (1)
    Kaynak yönetimi kapasitesi (1)
    Mesleki bağlılık (1)
    Objektif performans (1)
    Sosyal bilimler (1)
    Örgütsel bağlılık (1)
    Örgütsel özdeşleşme (1)