Show simple item record

dc.contributor.advisorUluç, Saittr_TR
dc.contributor.authorYıldırım, Fatmatr_TR
dc.date.accessioned2017-06-26T05:30:00Z
dc.date.available2017-06-26T05:30:00Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3658
dc.description.abstractFamily unpredictability is described as a lack of consistency regarding family behaviors and regulatory systems. Parentification is described as a kind of role reversal that arises between a parent and a child. It has been demonstrated that family unpredictability and parentification present risk factors in terms of many psychopathologies. This study aims to examine the effects of family unpredictability and parentification on various psychological disorders in the Turkish sample. Two studies were conducted in line with this purpose. The Retrospective Family Unpredictability Scale (Retro-FUS) was introduced to the Turkish literature in the first phase. In the second phase, the relationship between family unpredictability, parentification and depression, anger, and obsessive beliefs was examined.Within the scope of the first study, the Retro-FUS was adapted to Turkish language and the scale’s validity and reliability study has been conducted. The sample of the first study consisted oftr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFamily unpredictabilitytr_TR
dc.titleAile Öngörülemezliği Ve Ebeveynleşmenin Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri, Öfke Tarzları Ve Obsesif Inanışları Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2016/2939tr_TR
dc.description.ozetAile öngörülemezliği (family unpredictability), ailenin davranışlarında ve düzenleyici sistemlerinde tutarsızlık olarak tanımlanmaktadır. Ebeveynleşme ise ebeveyn ve çocuk arasında gerçekleşen bir tür rol değişimi olarak tanımlanmaktadır. Aile öngörülemezliği ve ebeveynleşmenin birçok psikopatoloji bakımından risk faktörü olduğuna işaret edilmiştir. Bu tez çalışmasında aile öngörülemezliği ve ebeveynleşmenin, birtakım psikolojik sorunlarla ilişkilerinin Türk örnekleminde değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda iki çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada Geçmişe Dönük Aile Öngörülemezliği Ölçeği (GDAÖÖ) Türk alanyazınına kazandırılmıştır. İkinci aşamada ise aile öngörülemezliği ve ebeveynleşme ile depresyon, öfke ve obsesif inanışların ilişkisi incelenmiştir.Birinci çalışma kapsamında GDAÖÖ’nün (Retrospective Family Unpredictability Scale) Türkçeye uyarlama çalışması yürütülmüş; geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. İlk çalışmanın örneklemi Hacettepe Üniversitr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record