Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirkalp, Mümtaz
dc.contributor.authorOkşin, Ezgi Ecem
dc.date.accessioned2017-07-31T08:04:14Z
dc.date.available2017-07-31T08:04:14Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3806
dc.description.abstractOkşin, Ezgi Ecem. Evaluation of Cultural Object’s Geographical Relations in the Context of Art. MA Artwork Report, Ankara, 2017. In this report titled as ‘Evaluation of Cultural Object’s Geographical Relations in the Context of Art’, ontological and discoursive attributions of the relations between cultural object’s self, culture as a referential system, history and present on the platform of art is emphasized. Cultural object, always carries the bringins of belonging along with the bringins of being an object; However, the belonging of the object must not be evaluated only in the context of its geography with the analogical nature of the qualities of its being and the continuing or standardized practical possibilities brought forth, but also the different possibilities of being brought about by its temporality. The geographical relation of the cultural object may represent a physical position on the earth but primarily it represents a presence platform for/of object because of the cultural object’s and even the culture’s changeable or transformational relations with time existence possibilities, principals and perceptions change on the spacetime platform which is called the present. Therefore it can be said that cultural object’s geographical relation can be explained today by its belonging to a physical location and also evaluating its positions and expansions in different platforms of presence (eg. Art platform, cyber space). In the first part of the report, the cultural object has been examined as objectified by living in context of culture and in the context of culture and object, cultural object’s states of being have been evaluated. Semantics, semiological, anthropological and socio-psychological conditions have been explained in terms of understanding its effect and bringing to the art platform. The cultural object has been examined with a comparative manner in terms of today’s potentials, contemporary optics and perceptual practices as 'a referent to a different temporal and spatial presence'. With examples from the platform of art, the semantic change between the cultural object’s object being and the cultural being is explored. In the second part, ontological emphasis of the art platform was first made in order to determine the expansions of the object being studied in the first part of the report by its associative and existential states; The discursive possibilities of the cultural object on the art level have been evaluated in the context of the examples compiled from artists' works that have adopted different approaches to cultural being and its possibilities. By approaching the cultural object’s own internality as a geographical location and taking into consideration its contemporary perceptual state, the way it is experienced in present is experimented and examined with artworks in the context of art.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY..............................................…ii BİLDİRİM..............................................................iii ÖZET....................................................................v ABSTRACT.....................................................…vii İÇİNDEKİLER......................................................ix GÖRSELLER DİZİNİ............................................x 1. BÖLÜM 1.1 Kültür..............................................................1 1.2 Kültür Olanakları ve Stereotipikleştirim.......…8 1.3 Kültürel Nesne ve Anlam..............................15 1.4. Kültürel Nesne ve Çağrışım.........................24 2. BÖLÜM 2.1 Farklı Bir Ontolojik Düzlem Olarak Sanat……………………………………37 2.2 Kültürel Nesne ile Retinal Karşılaşmalar ve Uygulamalar..........................56 SONUÇ……………………………………………………………………………....66 KAYNAKÇA……………………………………………………………………….....67tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectKültürel nesnetr_TR
dc.subjectNesnetr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectMekântr_TR
dc.subjectZamantr_TR
dc.subjectÇağdaş algıtr_TR
dc.subjectGörüntütr_TR
dc.titleKültürel Nesnenin Coğrafi İlişkisinin Sanat Bağlamında İrdelenişitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetOkşin, Ezgi Ecem. Kültürel Nesnenin Coğrafi İlişkisinin Sanat Bağlamında İrdelenişi. Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2017. ‘Kültürel Nesnenin Coğrafi İlişkisinin Sanat Bağlamında İrdelenişi’ adlı bu raporda kültürel nesnenin kendiliğinin, bir gönderenler sistemi olarak kültür, tarih ve mevcut ile ilişkisinin sanat düzlemindeki varlıksal ve söylemsel nitelikleri üzerinde durulmuştur. Kültürel nesne, nesne olmanın getirilerinin yanı sıra her daim aitliğinin getirilerini de taşır; Ancak nesnenin aitliği yalnızca varlık niteliklerinin benzeşimsel yapısı ve süregelen ya da getirilen normlaşan edimsel olanakları ile kendi coğrafyası bağlamında değil, aynı zamanda zamansallığının getirdiği farklı mevcudiyet olanakları ile de değerlendirilmelidir. Kültürel nesnenin ve hatta kültürün zaman ile değişimsel ya da dönüşümsel ilişkisi, mevcut denilen zaman-mekân düzleminde varlık olanaklarının, prensip ve algılarının değişimine yol açtığındandır ki kültürel nesnenin coğrafi ilişkisi yeryüzünde fiziksel bir konumu betimlemekle birlikte öncelikli olarak nesnenin/nesne için varlık düzlemini betimler. Bu doğrultuda söylenebilir ki kültürel nesnenin coğrafi ilişkisi hem fiziksel bir konuma gösterdiği aitlik ile hem de farklı düzlemsel mevcudiyetlerdeki (örn. sanat düzlemi, siber uzay) konum ve yayılımlarının irdelenmesi ile mevcutta açımlanabilir. Raporun ilk bölümünde kültürel nesne, kültür bağlamında yaşantısal olanda somutlaşan olarak incelenmiş, kültür ve nesne çerçevesince oluş halleri değerlendirilmiş, sanat düzlemindeki etki ve getirilerinin belirlenimi adına semantik, semiyolojik, antropolojik ve sosyo-psikolojik durumları açımlanmıştır. Kültürel nesne ‘farklı bir zamansal ve mekânsal mevcudiyete işaret eden’ olarak günümüz olanakları, çağdaş optik ve algı pratikleriyle karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Sanat düzleminden örneklerle kültürel nesnenin, nesne olmaklığı ile kültürel olmaklığı arasındaki anlamsal değişim açımlanmıştır. İkinci bölümde, birinci bölümde oluş ve çağrışımsal halleri incelenen nesnenin sanat düzlemindeki yayılımlarının belirlenmesi adına öncelikle sanat düzleminin ontolojik vurgusu yapılmış; Kültürel nesnenin sanat düzlemindeki söylemsel olanakları, kültürel olana ve olanaklarına karşı farklı yaklaşımlar benimseyen sanatçı çalışmalarından derlenen örnekler ile konu çerçevesince değerlendirilmiştir. Kültürel nesnenin, bir coğrafi konum olarak kendi içindekiliği ve çağdaş algısal yeri ele alınarak mevcutta deneyimlenen halleri sanat bağlamında uygulamalar ile denenmiş ve irdelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record