Show simple item record

dc.contributor.advisorKaynar, Hakan
dc.contributor.authorAktan, Doğan Can
dc.date.accessioned2017-07-31T09:07:05Z
dc.date.available2017-07-31T09:07:05Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-14
dc.identifier.citationAKTAN, Doğan Can. Yeni Rejimlerin Eski Tarihi: Türkiye Cumhuriyeti’nde Bir Meşrulaştırma ve Eleştiri Aracı Olarak Osmanlı Kesitleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3812
dc.description.abstractIn this thesis, the influences of politics and politicians' upon the history and historians and historians' influences to politics and politicians were discussed. For this thesis, firstly a short introduction about the relationship between politics and history were written. Secondly, in order to examine the relationship between politics and history, three themes were designed. Thirdly, Bosnia-Herzegovina, Greece, Fascist Italy and the Soviet Union were examined as examples. Fourthly, the discourses of Turkish politicians (In this thesis, the official definition of politician is a cabinet officer or president who has written political and theoretical material) at Turkish Great National Assembly and Turkish press throughout the foundation of the Turkish Republic to recent times, were considered. Also, their influences to textbooks were noted. In this study, it would be discussed that how the discourses of Turkish presidents', prime ministers' and ministers' about the Ottoman empire were shaped, how these discourses were occurred and these discourses' influences.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii KISALTMALAR x 1. BÖLÜM: SİYASET VE TARİH İLİŞKİLERİNİN ÜÇ TEMASI VE BU TEMALARIN TÜRKİYE DIŞI ÜLKELERDEKİ İZDÜŞÜMLERİ 1 1.1.TARİHTEN MEŞRUİYET ARAMAK: UZAK GEÇMİŞİN İDEALİZE EDİLMESİ 7 1.1.1.Yunanistan'da Uzak Geçmişin İdealize Edilmesi 8 1.1.2.İtalya'da Uzak Geçmişin İdealize Edilmesi 12 1.1.3.Bosna-Hersek'te Uzak Geçmişin İdealize Edilmesi 16 1.1.4.Sovyet Rusya'da Uzak Geçmişin İdealize Edilmesi 18 1.2.FARKLI GEÇMİŞLER: YAKIN GEÇMİŞİN KÖTÜLENMESİ 19 1.2.1.Yunanistan'da Yakın Geçmişin Kötülenmesi 19 1.2.2.İtalya'da Yakın Geçmişin Kötülenmesi 21 1.2.3.Bosna-Hersek'te Yakın Geçmişin Kötülenmesi 23 1.2.4.Sovyet Rusya'da Yakın Geçmişin Kötülenmesi 30 1.3.YABANCIYA TEPKİ: GEÇMİŞİN BAŞKALARI TARAFINDAN ELEŞTİRİLİNCE SAVUNMAYA GEÇİLMESİ 33 1.3.1.Yunanistan'da Eleştirilere Karşı Savunmaya Geçmek 33 1.3.2.Bosna-Hersek'te Eleştirilere Karşı Savunmaya Geçmek 34 2. BÖLÜM: BİRBİRİNİ KUŞATMAK YA DA TÜRKİYE’DE SİYASET VE TARİHİN İLİŞKİSİ 39 2.1. CUMHURİYET'E DOĞRU GİDEN YOL: OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞMESİNE KISA BİR GİRİŞ YAHUT OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDE SİYASET VE TARİH BİRBİRİNİ NASIL ETKİLER 39 2.2.OSMANLI MİRASINI KUŞATMAYA ALMAK: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİYASET VE TARİHİN İLİŞKİSİ 59 2.2.1.Erken Cumhuriyet Döneminde Uzak Geçmişin İdealize Edilmesi 60 2.2.2.Erken Cumhuriyet Döneminde Yakın Geçmişin Kötülenmesi 61 2.2.3.Erken Cumhuriyet Döneminde Geçmiş Başkaları Tarafından Eleştirildiğinde Tepki Gösterilmesi 83 2.3. SAĞ’IN OSMANLISI VEYA ARADA KALAN CUMHURİYET: GEÇ CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİYASET VE TARİHİN İLİŞKİSİ 84 2.3.1.Geç Cumhuriyet Döneminde Uzak Geçmişin İdealize Edilmesi 85 2.3.2.Geç Cumhuriyet Döneminde Yakın Geçmişin Kötülenmesi 93 2.3.3.Geç Cumhuriyet Döneminde Geçmiş Başkaları Tarafından Eleştirildiğinde Tepki Gösterilmesi 102 SONUÇ 103 KAYNAKÇA 107 EKLER 116 EK 1: Etik Kurul İzin Muafiyet Formu 116 EK 2: Ethics Board Waiver Form 117 EK 3: Orijinallik Raporu 118 EK 4: Originality Report 119tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTürkiye Cumhuriyetitr_TR
dc.subjectTürkiye Cumhuriyeti Tarihi
dc.subjectOsmanlı Devleti
dc.subjectOsmanlı İmparatorluğu
dc.subjectTürk Siyaseti
dc.subjectSiyaset
dc.subjectSiyaset tarihi
dc.subjectTarih yazımı
dc.subjectTürkiye Büyük Millet Meclisi
dc.subjectSiyasetçiler
dc.titleYeni Rejimlerin Eski Tarihi: Türkiye Cumhuriyeti'nde Bir Meşrulaştırma Ve Eleştiri Aracı Olarak Osmanlı Kesitleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezde, siyasetin ve siyasetçilerin tarihi ve tarihçileri nasıl etkiledikleriyle onlardan nasıl etkilendikleri tartışılmıştır. Bunun için ilk olarak siyasetin ve tarihin ilişkisi için kısa bir giriş yapılmıştır. İkinci olarak siyaset ve tarihin birbirine olan etkileri için üç farklı tema önerilmiştir. Üçüncü olarak da Yugoslavya sonrası dönemde Bosna-Hersek, Osmanlı sonrası bağımsız Yunanistan, Faşist İtalya ve Sovyet Rusya örnekleri belirtilen temalarla incelenmiştir. Dördüncü olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede Türkiye Cumhuriyeti’ne bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlık eden ve aynı zamanda yazılı eser bırakan kişilerin Osmanlı imparatorluğu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve Türk basınında yaptıkları söylemler ve ders kitapları gibi dolaylı olarak etkiledikleri alanlar bu temalar ışığında konu edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlarının, Başbakanlarının ve bakanlarının Osmanlı imparatorluğu hakkındaki söylemlerinin dönemlere göre nasıl şekillendiği, bu söylemlerin neden ve nasıl ortaya çıktıkları ve bu söylemlerin etkileri incelenecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.contributor.authorID262686tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record