Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Hasan Hüseyin
dc.contributor.authorKonca, Murat
dc.date.accessioned2017-08-04T07:08:32Z
dc.date.available2017-08-04T07:08:32Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3857
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to reveal the views and assessments of the stakeholders regarding creating fiscal space in the Turkish Health System. In the study, semi-structured interview form and assessment form of creating fiscal space for health were used as a data collection tool and 45 participants were accessed with the method of purposive sampling. According to the views and assessments of stakeholders, increasing health spending is the most prominent reason for creating fiscal space in the Turkish health system (11,5%). For stakeholders, creating fiscal space in the Turkish health system is a priority (75,6%). The participants highlighted the increasing user charges (14,4%); providing efficiency gains (12,6%) and additional taxes to the consumptions spreading negative externalities like smoking (11,7%) as a method for creating fiscal space in the Turkish health system. While 55,6% of the participants think that creating fiscal space in the Turkish health system will influence the fiscal sustainability in a positive way, 4,4% of the participants think the opposite; 11,1% of the participants think that it will have no impact on fiscal sustainability. By this study, for the first time in Turkey, creating fiscal space in healthcare were investigated based on stakeholder views. Policy proposals about adding new financial source to available financial sources in the Turkish health system are presented by exhibiting the current financial structure of the the Turkish health system. In case of Turkey's health policy makers take the study into account, it is thought that new financial sources can be supplied to the Turkish health system.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSağlıktr_TR
dc.subjectMali Alan
dc.subjectPaydaş Görüşleri
dc.subjectTürkiye Sağlık Sistemi
dc.titleTürkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma: Paydaş Görüşleri Ve Değerlendirmeleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Türkiye sağlık sisteminde mali alan yaratma konusunda paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve ek olarak sağlıkta mali alan değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi yoluyla toplam 45 kişiye ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan paydaşların görüşleri dikkate alındığında, Türkiye sağlık sisteminde mali alan yaratmanın en öne çıkan gerekçesi artan sağlık harcamalarıdır (%11,5). Paydaşlara göre Türkiye sağlık sisteminde mali alan yaratmak öncelikli bir konudur (%75,6). Katılımcılar Türkiye sağlık sisteminde mali alan yaratma yöntemleri konusunda çoğunlukla; kullanıcıları katkılarını artırma (%14,4), verimlilik artışları sağlama (%12,6) ve tüketimi negatif dışsallık yayan ürünlere (örneğin sigara) ek sağlık vergileri getirilmesi (%11,7) yöntemlerini ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan paydaşların %55,6’sı Türkiye sağlık sisteminde mali alan yaratmanın finansal sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyken %4,4’ü olumsuz etkisi olacağını; %11,1’i, herhangi bir etkisinin olmayacağını düşünmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de ilk defa paydaş görüşlerine dayalı olarak sağlıkta mali alan yaratma konusu araştırılmıştır. Çalışmada, Türkiye Sağlık sisteminin finansal açıdan mevcut durumu ortaya konularak hâlihazırdaki finansal kaynaklarını artırma konusunda politika önerileri sunulmaktadır. Politika yapıcılar tarafından dikkate alınması durumunda, Türkiye sağlık sistemine yeni finansal kaynaklar sağlayacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Kurumları Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorID10154493tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record