Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Hüseyin
dc.contributor.authorÖzer, Zekiye
dc.date.accessioned2017-08-11T09:34:59Z
dc.date.available2017-08-11T09:34:59Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3906
dc.description.abstractComputer technologies have dramatically influenced people’s lives in great extent. Education policies, just like other aspects of lives, have been influenced by technological developments. Researchers; therefore, administered different studies to effectively implement technology into education. The principle intent of the current research is to explore future English language teachers’ attitudes on computer technologies in language teaching. Moreover, the study focuses on effects of gender, grade and academic average on their attitudes. Quantitative research design was used in the study. Data is gathered by using a questionnaire distributed to pre-service ELT teachers studying at Hacettepe University, English language teaching department. 174 students studying at third and fourth grade participated to the study. In order to identify prospective teachers’ attitudes independent sample “t-test”, “one way ANOVA”, and “pearson product moment correlation” was applied. Moreover, descriptive analyses were used to identify candidate teachers’ purposes of using computers. The analysis of the collected data clearly demonstrates that prospective ELT teachers have positive views about computer usage in language teaching. In addition, it was found that there is not any relationship between participants’ attitudes and their gender, grade, and academic average. The results of the study also demonstrate that candidate teacher use computers mostly for simple tasks such as sending e-mail and presenting presentations. The student-teachers are aware of the importance of computer assisted language learning. In teacher education programs, courses related computer integration should be offered so that candidate language teachers can use technology in their future classes.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectpre-service ELT teachertr_TR
dc.subjectattitudes
dc.subjectcomputer use
dc.subjectforeign language education
dc.titlePre-Servıce Englısh Language Teachers' Attıtudes Towards Usıng Computer Technologıes in Foreıgn Language Teachıngtr_TR
dc.title.alternativeHizmet Öncesi İngilizce Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Teknolojileri Kullanımına Yönelik Tutumlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde bilgisayar teknolojileri oldukça gelişmiş ve insan yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi eğitim alanında bu gelişmelerin etkilerini görmek mümkündür. Araştırmacılar, teknoloji ve bilgisayarları eğitimde etkili bir şekilde nasıl kullanılacağına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışma Türkiye’deki hizmet öncesi İngilizce öğretmen adaylarının dil öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, cinsiyet, akademik ortalama ve okudukları sınıfın adayların bilgisayara yönelik tutumlarını etkileyip etkilemediğini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Çalışmada nicel araştırma yönetimi kullanılmıştır. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde eğitim gören 174 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin görüşleri anket yolu ile toplanmıştır. Veriler bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü anova kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının dil öğretiminde bilgisayar teknolojisi kullanımı hakkında olumlu görüşleri olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet, akademik ortalama ve öğrencilerin kaçıncı sınıfta olduğunun, öğrencilerin görüşlerine herhangi belirgin bir etki etmediği gözlenmiştir. Aday öğretmenler dil öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik olumlu görüşleri olduğunu belirtmiştir. Öğretmen yetiştirme programlarına, bilgisayarın dil öğretiminde nasıl kullanılacağına yönelik dersler eklenmeli ve teknolojinin dil eğitiminde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği gösterilmelidir. Ayrıca, aday öğretmenler dil öğretiminde bilgisayar kullanımı konusunda desteklenmelidir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID226749tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record