Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Cahit
dc.contributor.authorHüsamoğlu, Yusuf
dc.date.accessioned2017-10-10T10:48:25Z
dc.date.available2017-10-10T10:48:25Z
dc.date.issued2017-09-19
dc.date.submitted2017-09-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3993
dc.description.abstractIn order to elucidate crime, forensic science is required and it has been carried through various induction methods. Forensic palynology, a branch under forensic science, is being used to find offenders by using properties of spore, pollen and palynomorphs, to investigate the connection between the crime scene, evidence and offender, solving events, proving reliability of the narratives told by the victim, building up the profile of the offender, reduce the number of suspects, helping security forces in conducting investigations accurately, detecting smuggling of drugs and other materials and the places where they might be found. The palynological evidence is known to be highly resistant to very high temperatures (over 400ºC), strong acids (like HCl-HF), fungal and bacterial activities. The high resistance of palynological evidence is one of the most important reasons of their usage as evidence for judicial cases. Property crimes comprise the majority of the judicial cases in Turkey. Burglary constitutes a very high proportion the property crime. In this study, we aimed to solve various burglary events in Turkey with the help of palynological evidence. Using various methods, we analysed palynological particles included in the forensic samples, which were sent to our laboratories between March 2016 and May 2017. The results were sent to law enforcement officers and the legal experts working in court houses (lawyers/attorney/judge).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAdli bilimlertr_TR
dc.subjectAdli palinoloji
dc.subjectHırsızlık
dc.subjectPalinomorf
dc.subjectPolen
dc.subjectSpor
dc.titleHırsızlık Olaylarında Adli Palinolojinin Kullanımı ve Yararlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde suçların aydınlatılması için adli bilimlere ihtiyaç duyulmakta ve bu işlem çeşitli tüme varım yöntemleriyle yapılmaktadır. Bu bilimlerin içinde yer alan adli palinoloji; spor, polen ve palinomorfların özellikleri kullanılarak olayın failini bulmak, olay yeri ile fail arasındaki bağlantıyı kurmak, olayı çözmek, mağdurun anlattıklarının gerçek olup olmadığını kanıtlamak, failin profilini çıkarmak, şüphelilerin sayısını azaltmak, güvenlik güçlerinin doğru yönde araştırma yapmasına yardımcı olmak, uyuşturucu ya da herhangi bir eşyanın yolculuğunu ve bulunmuş olabileceği yerleri tespit edebilmek için kullanılmaktadır. Palinolojik delillerin çok yüksek sıcaklıklara (+ 400ºC), bilinen en kuvvetli asitlere (HCl-HF gibi), mantar ve bakteri faaliyetlerine karşı son derece dirençli olduğu bilinmektedir. Palinolojik delillerin bu denli dayanıklı olmaları adli vakalarda kanıt olarak kullanılmalarının en önemli sebeplerinden biridir. Türkiye’de adli olayların çoğunluğunu mal varlığına karşı işlenen suçlar oluşturmaktadır. Mal varlığına karşı işlenen suçlar içerisinde yüksek bir oranı hırsızlık vakaları oluşturmaktadır. Bu araştırmada ülkemizde işlenen çeşitli hırsızlık olaylarının palinolojik deliller yardımıyla çözülmesi hedeflenmiştir. Mart 2016 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen adli örnekler içerisinde bulunan palinolojik partiküller çeşitli yöntemlerle analiz edilmiş, sonuçlar kolluk kuvvetleri ve adliyelerimizde görev yapan hukukçuların (avukat/savcı/hakim) kullanımına sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record