Show simple item record

dc.contributor.advisorHersek, Nur Emel
dc.contributor.authorŞenöz, Büşra
dc.date.accessioned2017-12-01T06:20:17Z
dc.date.available2017-12-01T06:20:17Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-12-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4085
dc.description.abstractOne of the most important factors that affect the retention of maxiller complete dentures is the successful posterior palatal seal. The purpose of this study was; to determine the relationship between the anterior and posterior vibration line and the fovea palatina to estimate the location and size of the posterior palatal seal area in the maxiller complete edentulous patients and to evaluate the relationship between the vault form and the posterior palatal seal area by determining the configurations related to the vault form with lateral cephalometric radiographs. For this purpose, following the approval of Hacettepe University Ethics Committee for Non-Interventional Clinical Investigations, the anamnesis of 51 patients was taken and intraoral measurements were made and cephalometric radiographs of each patient were taken and angle measurements were made on the radiographs. IBM SPSS 21.0 package program was used for statistical analysis. Correlation analyzes of all the data obtained were considered to be statistically significant, with values smaller than p value of 0.05. According to the results, there was no correlation between measurements of posterior palatal seal area and angle measurements on cephalometric radiographs. The vault form was found to be associated with posterior palatal seal area width and angle measurements on cephalometric radiographs. Fovea palatini were not found to be an exact anatomic landmark for the posterior border of the maxiller complete dentures.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectProtez retansiyonutr_TR
dc.subjectProtez tasarımı
dc.subjectSefalometrik radyografiler ve analiz
dc.subjectSert damak/anatomi ve histoloji
dc.subjectYumuşak damak/anatomi ve histoloji
dc.titleÜst Tam Dişsiz Bireylerde Posterior Palatal Tıkaç Bölgesinin Anatomik Yapılar Yardımıyla Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetÜst tam protezlerin retansiyonunda etkili olan en önemli faktörlerden biri posterior palatal tıkacın başarılı bir şekilde sağlanmasıdır. Bu çalışmanın amacı; üst tam dişsiz bireylerde, posterior palatal tıkaç bölgesinin yeri ve boyutunu değerlendirmek için anterior ve posterior titreşim hattı ile fovea palatinalar arasındaki ilişkiyi belirlemek, ayrıca boğaz formu ile ilgili konfigürasyonları lateral sefalometrik radyografilerle saptayarak, boğaz formunun posterior palatal tıkaç bölgesi ile olan ilişkisini değerlendirmektir. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alınan onayın ardından 51 hastanın anamnezi alınıp, ağız içi ölçümleri yapılmış ve her hastanın sefalometrik radyografileri alınarak, radyografiler üzerinde açı ölçümleri yapılmıştır. İstatistiksel analizler için IBM SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen tüm verilerin korelasyon analizleri, p değeri 0,05’ten küçük olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilerek değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, posterior palatal tıkaç bölgesi ölçümleri ile sefalometrik radyografiler üzerindeki açı ölçümleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. Boğaz formunun ise posterior palatal tıkaç bölgesi genişliği ve sefalometrik radyografilerdeki açı ölçümleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Fovea palatinaların ise üst tam protezlerin arka sınırı için kesin bir belirleyici olmadığı belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR
dc.subtypedentThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record