Show simple item record

dc.contributor.advisorUYANIK, MİNE
dc.contributor.authorSEZER, KÜBRA ŞAHADET
dc.date.accessioned2018-01-15T12:37:20Z
dc.date.available2018-01-15T12:37:20Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-12-22
dc.identifier.citationSEZER, KŞ. Engelli Çocukların Annelerinin Aktivite Performansının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4165
dc.description.abstractThis research was planned to investigate the occupational performance and occupational satisfaction of mothers of children with disabilities, time use, caregiver burden, stress coping, depression and anxiety. Twenty mothers of children with disabilities and twenty mothers of children with typical development were included. The Canadian Occupational Performance Measurement (COPM) to assess occupational performance with participants, The Modified Occupational Questionnaire was used to determine the time usage history of the activities, the COPE Stress Coping Attitude Questionnaire, the ZARIT Caregiver Burden Scale, BECK Anxiety and BECK Depression Scales were used. All data were analyzed statistically and also qualitative analysis of COPM was performed. There was no statistically significant difference between occupational performances of mothers with handicapped children and mothers of children with typical development(p>0.05) but there was a statistically significant difference in occupational satisfaction (p<0.05). The occupational performance was found to be influenced by time use, a statistically significant difference was found in the sleep and child care occupational areas in the time use of the two groups of mothers (p <0.05). It has been achieved that the most affected occupational performance area of the mothers with handicapped children and mothers with typically development is leisure. There was no statistically significant difference in depression, anxiety and stress coping attitudes between the two groups (p>0.05). It was found that mothers of children with disabilities felt more burden (p <0.05). In the qualitative analysis results of COPM, there are 4 themes as "performing self-care activities", "ensuring home administration", "providing time management" and "achieving productivity and social participation" for typical developing children's mothers. In addition to those four themes for mothers of children with disabilities, 5 themes have been reached with the theme of "supporting my child's development". It has been considered necessary to carry out client-centered occupational therapy assessments and interventions for mothers of children with disabilities to assess the occupational performance and to increase occupational participation.en
dc.description.tableofcontents1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Engellilik Kavramı 3 2.2. İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Functioning )–ICF 4 2.2.1 Fonksiyon ve Özürlülük 5 2.2.2. Bağlamsal Faktörler 5 2.3. Ergoterapi ve Aktivite 6 2.4. Aktivite Performansı 9 2.5. Engelli Çocuğa Sahip Olan Anneler 12 3. MATERYAL VE METOD 16 3.1. Yöntem 17 3.2. Değerlendirme Materyalleri 18 3.2.1. Çocuklar için Tanımlayıcı Değerlendirmeler 19 3.2.2. Sosyo-Demografik Bilgi Formu 20 3.2.3. COPE Stresle Başa Çıkma Tutumları Türkçe Ölçeği 20 3.2.4. ZARIT Bakım Veren Yük Ölçeği (ZBVYÖ) 22 3.2.5. BECK Anksiyete Envanteri (BAE) 22 3.2.6. BECK Depresyon Envanteri (BDE) 22 3.2.7. Modifiye Aktivite-Rol Anketi- MOQ (Modified Occupation Questionnaire) 23 3.2.8. Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ) 23 3.3. İstatistiksel Analiz 25 3.4. Nitel Analiz 26 4. BULGULAR 27 4.1. Katılımcıların Sosyo- Demografik Bilgileri 27 4.2. PÖDE – (PEDI) Pediatrik Özür Değerlendirme Envanterine İlişkin Bulgular 28 4.3. COPE – Stresle Başa Çıkma Tutumları Ölçeğine İlişkin Bulgular 28 4.4. ZARIT Bakım Veren Yük Ölçeğine İlişkin Bulgular 30 4.5. Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Envanterine İlişkin Bulgular 31 4.6. Modifiye Aktivite – Rol Anketi’ne (MOQ) İlişkin Bulgular 32 4.7. Aktivite Değerlendirmesi İle İlgili Bulgular 37 4.7.1. Katılımcıların Kanada Aktivite Performans Ölçümü’ne (KAPÖ)’ de Aktivite Performans Problemleri Yaşadıkları Alanlar 37 4.7.2. Aktivite Performansı ve Tatmini İle İlgili Bulgular 43 4.7.2. KAPÖ ile Çocuğun Günlük Yaşam Aktivitelerindeki Bağımsızlığı Arasındaki İlişki 44 4.7.3. Aktivite Performansı ve Memnuniyeti ile Depresyon, Anksiyete ve Hissedilen Bakım Yükü Arasındaki İlişki 45 4.7.4. KAPÖ Nitel Analizine İlişkin Bulgular 46 5. TARTIŞMA 53 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 66 7. KAYNAKLAR 68 8. EKLER EK-1 Etik Kurul Onayı EK-2 Aydınlatılmış Onam Formu EK-3 Sosyodemografik Bilgi Formu EK-4 Kanada Aktivite Performans Ölçümü – KAPÖ EK- 5 Pediatrik Özür Değerlendirme Envanteri – PEDI EK-6 COPE Stresle Başa Çıkma Tutumları Ölçeği EK-7 Zarıt Bakım Veren Yük Ölçeği – ZBVYÖ EK-8 BECK Depresyon Envanteri EK-9 BECK Anksiyete Envanteri EK-10 Modifiye Aktivite-ROL Anketi-MOQ 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.description.tableofcontents1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Engellilik Kavramı 3 2.2. İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Functioning )–ICF 4 2.2.1 Fonksiyon ve Özürlülük 5 2.2.2. Bağlamsal Faktörler 5 2.3. Ergoterapi ve Aktivite 6 2.4. Aktivite Performansı 9 2.5. Engelli Çocuğa Sahip Olan Anneler 12 3. MATERYAL VE METOD 16 3.1. Yöntem 17 3.2. Değerlendirme Materyalleri 18 3.2.1. Çocuklar için Tanımlayıcı Değerlendirmeler 19 3.2.2. Sosyo-Demografik Bilgi Formu 20 3.2.3. COPE Stresle Başa Çıkma Tutumları Türkçe Ölçeği 20 3.2.4. ZARIT Bakım Veren Yük Ölçeği (ZBVYÖ) 22 3.2.5. BECK Anksiyete Envanteri (BAE) 22 3.2.6. BECK Depresyon Envanteri (BDE) 22 3.2.7. Modifiye Aktivite-Rol Anketi- MOQ (Modified Occupation Questionnaire) 23 3.2.8. Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ) 23 3.3. İstatistiksel Analiz 25 3.4. Nitel Analiz 26 4. BULGULAR 27 4.1. Katılımcıların Sosyo- Demografik Bilgileri 27 4.2. PÖDE – (PEDI) Pediatrik Özür Değerlendirme Envanterine İlişkin Bulgular 28 4.3. COPE – Stresle Başa Çıkma Tutumları Ölçeğine İlişkin Bulgular 28 4.4. ZARIT Bakım Veren Yük Ölçeğine İlişkin Bulgular 30 4.5. Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Envanterine İlişkin Bulgular 31 4.6. Modifiye Aktivite – Rol Anketi’ne (MOQ) İlişkin Bulgular 32 4.7. Aktivite Değerlendirmesi İle İlgili Bulgular 37 4.7.1. Katılımcıların Kanada Aktivite Performans Ölçümü’ne (KAPÖ)’ de Aktivite Performans Problemleri Yaşadıkları Alanlar 37 4.7.2. Aktivite Performansı ve Tatmini İle İlgili Bulgular 43 4.7.2. KAPÖ ile Çocuğun Günlük Yaşam Aktivitelerindeki Bağımsızlığı Arasındaki İlişki 44 4.7.3. Aktivite Performansı ve Memnuniyeti ile Depresyon, Anksiyete ve Hissedilen Bakım Yükü Arasındaki İlişki 45 4.7.4. KAPÖ Nitel Analizine İlişkin Bulgular 46tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectErgoterapitr_TR
dc.subjectEngelli Çocukların Anneleri
dc.subjectAktivite Performansı
dc.subjectZaman Kullanımı
dc.subjectNitel Analiz
dc.titleEngelli Çocukların Annelerinin Aktivite Performansının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma engelli çocukların annelerinin aktivite performansı ve memnuniyetlerini, zaman kullanımı, bakım yükü, stresle başa çıkma, depresyon ve anksiyetelerini incelemek amacıyla planlandı. Çalışmamıza engelli çocuğu bulunan 20 anne ile tipik gelişim gösteren 20 çocuğun annesi dâhil edildi. Katılımcılarla aktivite performansını değerlendirmek için Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ), zaman kullanım kaydının alınması için Modifiye Aktivite-Rol Anketi, stresle başa çıkma tarzlarını belirlemek için COPE- Stresle Başa Çıkma Tutumları Ölçeği, ZARIT Bakım Veren Yük Ölçeği, BECK Anksiyete ve BECK Depresyon Ölçekleri ile değerlendirmeler yapıldı. Tüm veriler istatistiksel olarak analiz edildi ve ayrıca KAPÖ’nün nitel analizi yapıldı. Engelli çocukların annelerinin ve tipik gelişim gösteren annelerinin aktivite performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken (p>0.05) aktivite memnuniyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Aktivite performansının zaman kullanımından etkilendiği görüldü ve iki grubu oluşturan annelerin zaman kullanımlarında uyku ve çocuk bakımı aktivite alanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). İki grubun da en çok etkilenen aktivite performans alanının serbest zaman olduğu sonucuna ulaşıldı. Engelli çocuk annelerinin daha fazla yük hissettiği saptandı (p<0.05). Engelli çocuk anneleri ve tipik gelişim gösteren çocuk anneleri arasında depresyon ve anksiyete düzeyleri ile stresle başa çıkma tutumları arasında farklılık olmadığı görüldü (p>0.05). KAPÖ’ nün nitel analiz sonuçlarında ise tipik gelişim gösteren çocuk anneleri için “kendine bakım aktivitelerini gerçekleştirmek”, “ev idaresini sağlamak”, “zaman yönetimini sağlamak” ve “üretkenlik ve toplumsal katılımı gerçekleştirmek” olarak 4 tema, engelli çocuk anneleri için bu temalara ek olarak “çocuğumun gelişimini desteklemek” temasıyla birlikte 5 temaya ulaşıldı. Engelli çocuk annelerinin aktivite performanslarının değerlendirilmesi ve aktivite katılımlarının artırılması için kişi merkezli ergoterapi değerlendirme ve müdahalelerinin yapılması gerekmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.contributor.authorID260971tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record