Show simple item record

dc.contributor.advisorBaysar Boerescu, Zuhal
dc.contributor.authorBaheri Rad, Sasan
dc.date.accessioned2018-02-15T13:45:58Z
dc.date.available2018-02-15T13:45:58Z
dc.date.issued2018-01-23
dc.date.submitted2018-01-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4315
dc.description.abstractABSTRACT Sasan Baheri Rad, “Traces of Entropy in Visual Arts” Graduate Thesis, Ankara 2018. The common take on art nowadays, in contrast to modernism – and prior understandings of art – is in more cooperation with other sciences than ever. Whether it is social sciences or STEM; this correlation plays a significant role in modern art. The undeniable reality showcases the importance of interdisciplinary works of art. In the past two decades, the way physics interprets our universe and us has shifted drastically. Making its way to philosophy and social sciences, this new vantage point is rewriting notions like death, existence and creation itself from scratch. As a result, art forms have not been able to escape the heat of such changes and took their place in the arguments. Often described as the slow process of the corrosion of the universe, ‘Entropy’ is the most noteworthy among all that it is there to debate. In the first part of this effort, it has been attempted to address subjects such as Entropy, Time, Quantum, Order and Disorder from a scientific point of view. In the second part, Negentropy – the opposite of Entropy – has been framed to help explain culture and art, and with visual support of various artworks from recent years which is examined accordingly throughout the process. In the last part, more artwork is presented relating to each discussed concept in previous chapters. Despite the resemblance between my artworks included in this thesis and common abstract expressionism, it has to be stated that they are conceptually different. This differentiation is caused by the fact that Entropy has been chosen as the main focus in this project. True reasons behind repetitions happening toward evanesce in the artworks are stated clearly. Modern physics acting as a source of motivation and reference, is tightly registered in this document and is connected deeply with various concepts. Keywords: Physics, Entropy, Negentropy, Order, Disorder, Data, Quantum, Time, contemporary Art, Art, Painting.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPhysicstr_TR
dc.subjectEntropy
dc.subjectNegentropy
dc.subjectOrder
dc.subjectDisorder
dc.subjectData
dc.subjectQuantum
dc.subjectTime
dc.subjectContemporary art
dc.subjectArt
dc.subjectPainting
dc.subjectFizik
dc.subjectEntropi
dc.subjectNegantropi
dc.subjectDüzen
dc.subjectDüzensizlik
dc.subjectBilgi
dc.subjectKuantum
dc.subjectZaman
dc.subjectGüncel sanat
dc.subjectSanat
dc.subjectResim
dc.titleEntropinin Görsel Sanattaki İzitr_TR
dc.title.alternativeTraces of Entropy in Visual Artstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Sasan Baheri Rad, "Entropinin Görsel Sanattaki İzi", Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, 2018. Günümüzdeki sanat anlayışı modernizim ve öncesi sanat anlayışına göre diğer bilimlerle daha fazla iş birliği içersindedir. Bu bilimler ister sosyal bilimler olsun ister fen bilimleri olsun, çağdaş sanatta önemli rol oynamaktalar. Bu gerçek sanatta disiplinler arası çalışmaların önemini göstermektedir. Yaklaşık son yirmi senedir fizik evrene ve insana farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu bakış açısı, felsefe ve insani bilimlerin de konusu olan yaradılış ve başlangıç meselesi ile varlık ve yokluk gibi temel konuları yeniden yazmaktadır. Dolaysıyla sanatında bu tartışmalara ilgi duyması ve dahil olması kaçınılmazdır. Evrenin yavaşca yıpranması ve yokluğa doğru yolculuğu olan entropi, bu konuların en önemlilerinden sayılabilir. Bu çalışmanın birinci bölümünde fizik açısından entropi, zaman, kuantum, düzen ve düzensizlik ve bilginin önemi gibi konular ele alınmıştır. İkinci bölümdeyse entropinin karşı anlamına gelen negantropi çerçevesinde kültür ve sanatın anlamını tanımlamaya çalışılmıştır. Yakın tarihlerde konuyla ilgili bazi sanat eserleri de bu bölümde irdelenmiştir. Son bölümde tanımlanan konseptler çerçevesinde çalışılan sanat yapıtları yer almaktadır. Bu tezde yer alan çalışmalarımın görsel açıdan soyut dışavurumculuk akımındakı eserlere benzerliğine rağmen, temel olarak konsept açısından onlardan farklıdır. Çalışmalarımdaki bu farklılık entropinin merkezi konsept olmasından kaynaklanır. Yok oluşa doğru giden tekrarlanmaların asıl nedeni entropinin tanımında açıkca ortaya konulmuştur. Fizik, özellikle yeni fizik ve konuları üzerüninde bir takım araştırmalarla birlikte yaratılan bu çalışmalar, konsept açısından yeni fizikten esinlenmiştir. Çalışmalarımda anlatılan konularda ilham kaynağı olmuş ve onlarla birebir ilişkilidirler.tr_TR
dc.description.ozetÖZET Sasan Baheri Rad, "Entropinin Görsel Sanattaki İzi", Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, 2018. Günümüzdeki sanat anlayışı modernizim ve öncesi sanat anlayışına göre diğer bilimlerle daha fazla iş birliği içersindedir. Bu bilimler ister sosyal bilimler olsun ister fen bilimleri olsun, çağdaş sanatta önemli rol oynamaktalar. Bu gerçek sanatta disiplinler arası çalışmaların önemini göstermektedir. Yaklaşık son yirmi senedir fizik evrene ve insana farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu bakış açısı, felsefe ve insani bilimlerin de konusu olan yaradılış ve başlangıç meselesi ile varlık ve yokluk gibi temel konuları yeniden yazmaktadır. Dolaysıyla sanatında bu tartışmalara ilgi duyması ve dahil olması kaçınılmazdır. Evrenin yavaşca yıpranması ve yokluğa doğru yolculuğu olan entropi, bu konuların en önemlilerinden sayılabilir. Bu çalışmanın birinci bölümünde fizik açısından entropi, zaman, kuantum, düzen ve düzensizlik ve bilginin önemi gibi konular ele alınmıştır. İkinci bölümdeyse entropinin karşı anlamına gelen negantropi çerçevesinde kültür ve sanatın anlamını tanımlamaya çalışılmıştır. Yakın tarihlerde konuyla ilgili bazi sanat eserleri de bu bölümde irdelenmiştir. Son bölümde tanımlanan konseptler çerçevesinde çalışılan sanat yapıtları yer almaktadır. Bu tezde yer alan çalışmalarımın görsel açıdan soyut dışavurumculuk akımındakı eserlere benzerliğine rağmen, temel olarak konsept açısından onlardan farklıdır. Çalışmalarımdaki bu farklılık entropinin merkezi konsept olmasından kaynaklanır. Yok oluşa doğru giden tekrarlanmaların asıl nedeni entropinin tanımında açıkca ortaya konulmuştur. Fizik, özellikle yeni fizik ve konuları üzerüninde bir takım araştırmalarla birlikte yaratılan bu çalışmalar, konsept açısından yeni fizikten esinlenmiştir. Çalışmalarımda anlatılan konularda ilham kaynağı olmuş ve onlarla birebir ilişkilidirler. Anahtar Sözcükler: Fizik, Entropi, Negantropi, Düzen, Düzensizlik, Bilgi, Kuantum, Zaman, Güncel Sanat, Sanat, Resim.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorID10178439tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record