Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıkavak, Namık Kemal
dc.contributor.authorEken, Begüm
dc.contributor.authorEken, Begum
dc.date.accessioned2018-07-10T13:30:21Z
dc.date.available2018-07-10T13:30:21Z
dc.date.issued2018-06
dc.date.submitted2018-06-11
dc.identifier.citationEken, B. (2018). Teknoloji İle Birlikte Dönüşen Afişin İncelenmesi Ve Kamusal Ekranlarda Etkileşimli Afiş Uygulamaları, Sanatta Yeterlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4631
dc.description.abstractAs art and design are intertwined with science and technology and become a multidisciplinary field, the posters have undergone a transformation and a metamorphosis as well. The diversity caused by new technologies has paved the way for the disciplines to unite, and in a way, it has lifted the boundaries between the fields. An example of this diversity is digital displays used in public spaces. Today, the availability and applicability of public displays has led to many uses for these displays. In this thesis study, questions will be answered about how digital media in developing technology taking place of analog media; Why did not the poster disappear?, What are the characteristics that makes the poster indispensable and permanent? How can technology develop design principles in poster? The transformation of posters within the thesis study and the new usage areas that emerged as a result of this transformation have been examined through studies for culture and art events. The work of the thesis is aimed at the users to experience the use of posters in new media, to create interactive poster applications on digital screens to inform/inspire and promote participation in cultural-art activities, and to design a mobile application that will work in harmony with interactive digital screens.The aim of the product is to draw attention to cultural and art events with its striking interactive feature, while adressing to a broader target group rather than a specific one, as well as discussing the argument of whether "poster is dead" or not, in the light of the developments in the posters. Digital screens allow technological freedom, deepening the concept of a poster while adding a new dimension to it. It is seen in the research conducted within the scope of the thesis study that the basic principles of the poster have not changed. The changing point is that these principles and the elements of appreciation are to be conveyed through other means of media.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY İİİ BİLDİRİM İV YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI V TEŞEKKÜR Vİ ÖZET Vİİ ABSTRACT Vİİİ İÇİNDEKİLER İX GÖRÜNTÜLER DİZİNİ XV GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: TANITIM ARACI OLARAK AFİŞ 3 1.1. Afiş ve İşlevi 3 1.2. Afiş Türleri ve Toplumda Etkileri 5 1.2.1. Sosyal İçerikli Afişler 5 1.2.2. Kültürel Afişler 10 1.2.3. Ticari İçerikli Afişler 14 1.3. Tarihsel Gelişimi İçinde Afişin Değişim ve Dönüşümü 18 1.3.1. Modernizm’de Afiş 20 1.3.2. Postmodernizm’de Afiş 25 1.4. Hareketli Afişin Gelişim Süreci 29 1.5. Dijital Çağda Afiş 35 1.5.1. Post Dijital Kavramı ve Afişe Etkileri 41 1.5.1.1. Post Dijital ve Afiş 42 1.6. Afiş ve Çevre Faktörü 51 1.6.1. Mekânda algı 52 1.6.2. Açık Hava Ortamlarında Afiş 55 1.6.2.1. Out of home (Ev-Dışı) ortamları sektörü 65 1.7. Afiş Tasarımında Çok Disiplinli Yaklaşım 66 1.7.1. Etkileşimli Afiş 70 1.7.2. Etkileşimli Dijital Afiş 77 1.7.3. Sanal / Artırılmış Gerçeklik Afişleri 78 2. BÖLÜM: BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK EKRAN 80 2.1. İletişim Aracı olarak Dijital Ekranlar 88 2.2. Dijital Ekranların Kullanım Alanları 89 2.2.1. Satış Noktaları 89 2.2.2. Bekleme Noktaları 90 2.2.3. Hareket Noktaları 90 2.3. Dijital Tanıtım Ekranlarının Kullanım Modelleri 90 2.3.1. Afiş 91 2.3.2. Pencere 91 2.3.3. Ayna 92 2.3.4. Katmanlama 92 2.3.5. Ekran Çeşitleri 92 2.4. Dijital Tanıtım Ekranlarının Kullanım Çeşitlerine Göre İncelenmesi 94 2.4.1. Reklam Uygulamaları 96 2.4.2. Eğitici-Tanıtıcı Uygulamalar 98 2.4.3. Vitrin Uygulamaları 99 2.5. Türkiye’de Etkileşimli Dijital Ekran Örnekleri 100 2.5.1. Ramsey 100 2.5.2. Milli Kütüphane Samsung Dijital Kütüphanesi 101 3. BÖLÜM: TANITIM EKRANI UYGULAMALARINDA ETKİLEŞİM TASARIM 103 3.1 Etkileşim Tasarımı Nedir? 103 3.2. Etkileşimi Belirleyen Kıstaslar 104 3.3. Etkileşimli Arayüz Tasarımı 106 3.4. Kullanıcı Deneyimi 109 3.4.1. Etkileşimde Kavramsal Model 112 3.5. Etkileşimi Anlamak ve Kavramsallaştırmak 113 3.6. Yeni Medyada Etkileşim 115 3.7. Dijital Teknoloji ve Kullanıcı Arasındaki Uyum Süreci 115 3.7.1. Etkileşimde Tasarım Elemanlarının Kullanımı ve Etkileşim Deneyimine Etkisi 117 3.7.1.1. Hiyerarşi Tasarım İlkesi ve Etkileşim 119 3.7.1.2. Yerleşim veya Konum 119 3.7.1.3. Renk ve Kontrast 120 3.7.1.4. Hareket 120 3.7.2. Etkileşimli Tanıtım Ekranları Uygulamalarında Tasarım İlkelerinin Kullanımı ve Etkileşim Deneyimine Etkisi 121 3.7.2.1. Görünürlük 121 3.7.2.2. Geri Bildirim 122 3.7.2.3. Sınırlılıklar 122 3.7.2.4. Tutarlılık 123 3.7.2.5. Sağlayıcılık 124 3.7.2.6. İlkelerin Uygulamaya Konması 124 3.8. Dijital Ekranlarda Zaman, Mekan, Etkileşimde Dış Etkenler ve Teknolojik Olasılıklar 124 3.8.1. Benliğin Gösterimi 125 3.8.2. Özlük hakları ve seçmeli kontrol sisitemi 125 3.8.3. Kişisel Bilgilerin Korunması 126 3.8.4. Sosyal Davranışlar ve Kamusal Mekan 126 3.9. Dijital Ekranlarda Etkileşimin Fazları 127 3.10. Dikkat çekmek 128 3.10.1. Davranışsal Öncelik Modeli 130 3.11. Teşvik Etmek ve Tanıtım Ekranlarında Etkileşimi Tetikleyen Etkenler 130 3.11.1. Bilgilerin Erişilebilirliği 131 3.11.2. Kullanıcıya Görev ve Kontrol Verilmesi ve Kullanım Kolaylığı 132 3.11.3. Merak ve Keşif 132 3.11.4. Seçim 132 3.11.5. Kurgu ve Mecaz 133 3.11.6. İşbirliği 133 3.12. Dijital Ekranlarda Etkileşimi Sağlayan Seçenekler 134 3.12.1. Varlık 134 3.12.2. Vücut Şekli, Pozisyonu ve Mimik 134 3.12.3. Bakış Yön Tayini ve Konuşma 135 3.12.4. Hareket ve Jest 135 3.12.5. Klavye ve Dokunmatik Sistemler 135 3.13. Etkileşimli Tanıtım Ekranlarının Sanatsal Alanlarda Tasarım ve Uygulama Açısından İncelenmesi 136 3.13.1. Sanatsal Etkinlikler için Tanıtım Ekranı 136 3.13.1.1. Budapeşte Senfoni Orkestrası 136 3.13.1.2. The Beatles Tribute Band Rain 138 3.13.2. Sanatsal Mekanlar için Tanıtım Ekranı 139 3.13.2.1. Tate Modern – Londra 139 3.13.2.2. Cleveland Museum of Art 141 3.13.2.3. Science Museum, İngiltere 143 4. BÖLÜM KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İÇİN ETKİLEŞİMLİ AFİŞ TASARIM UYGULAMALARI 144 4.1 Konusu 145 4.2 Amacı 148 4.3 Tasarım Sürecinde Kullanılan Yöntemler 149 4.3.1 Sosyal Etkileşim 150 4.3.2 Duygusal Etkileşim 151 4.3.3 Tasarım Odaklı Düşünme 152 4.3.4 Tekrarlı Tasarım Süreci 155 4.3.5 AIDA Pazarlama Modeli 157 4.3.6 Derinlemesine Görüşme 157 4.3.6.1 Odak Grupları (Focus Group) Araştırması 159 4.3.7 Kullanıcı Odaklı Tasarım 168 4.4 Yapının ve Ön Tasarımın Belirlenmesi 170 4.4.1 Proje Sınırlılıkları 172 4.5 Kültür-Sanat Etkinlikleri için Etkileşimli Dijital Afiş Tasarımı 174 4.5.1 Mobil Ekranların Tasarımı 174 4.5.2 Mobil Uygulama Site Haritası 175 4.5.3 Mobil Ekran Arayüzlerinin Tasarımı 178 4.6 Etkileşimli Dijital Afişler için Veri Oluşturma ve Afişlerin Tasarım Süreci 195 4.6.1 Bale: Giselle 196 4.6.2 Tiyatro: Lüküs Hayat Opereti 206 4.6.3 Klasik Müzik: Star Wars Film Müzikleri Konseri 218 4.6.4 Klasik Müzik: Piyano Festivali 224 4.6.5 Etkileşimli Afiş Dijital Ekranının Yerleşimi 234 4.6.6 İlkörnek (Prototip) Teknik Özellikleri 234 4.6.6.1 QR Kod (Kare Kod) 237 4.7 Gelecek için Alan Önerileri 237 SONUÇ 239 KAYNAKÇA 242 LİTERATÜR TARAMASI 252tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectafiştr_TR
dc.subjectetkileşimli afiş
dc.subjectdijital ekran
dc.subjectetkileşimli tanıtım ekranı
dc.subjectetkileşim tasarım
dc.titleTeknoloji İle Birlikte Dönüşen Afişin İncelenmesi Ve Kamusal Ekranlarda Etkileşimli Afiş Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSanat ve tasarımın bilim ve teknolojiyle birleştiği ve çok disiplinli olmaya başlamasıyla beraber afiş mecrası da bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Yeni teknolojilerin sebep olduğu çeşitlilik, disiplinlerin birleşmesine ön ayak olmuş, bir yerde sınırları kaldırarak çalışma alanlarını özgürleştirmiştir. Bu çeşitliliğin bir örneği de kamusal alanlarda kullanılan dijital ekranlardır. Günümüzde dijital ekranların ulaşılabilirliğinin ve uygulanabilirliğinin artması, beraberinde bu ekranlar için bir çok da kullanım alanı doğurmuştur. Tez çalışması, gelişen teknolojide dijital ortamlar analog ortamların yerini alması hakkında; “Afiş neden yok olmamıştır? Afişi vazgeçilmez kılan, kalıcı yapan özellikleri nelerdir? Afişte tasarım ilkelerini teknoloji nasıl geliştirebilir?" gibi sorulara yanıt aramaktadır. Tez çalışması kapsamında afişin dönüşümü ve bu dönüşüm sonucunda ortaya çıkan yeni kullanım alanları kültür-sanat etkinlikleri için yapılmış çalışmalar üzerinden incelenmiştir. Tez çalışması, afişin yeni mecralarda kullanımının kullanıcılar tarafından deneyimlenmesi ve aynı zamanda kültür-sanat etkinliklerine olan ilgiyi arttırmak amacıyla bilgilendirmek/duyurmak ve katılımı teşvik etmek için dijital ekranlarda etkileşimli afiş uygulamaları oluşturulması ve bu dijital ekranlar ile eş zamanlı uyumlu çalışacak bir mobil uygulama tasarımını kapsamaktadır. Ürünün dikkat çekici özelliği sayesinde kullanılmasıyla birlikte kültür-sanat etkinliklerine olan ilginin artırılması ve özelden ziyade daha geniş bir hedef kitleye hitap edebilmesi hedeflenmektedir. Afişin yeni mecralarda hayata geçmesindeki olasılıkları araştırmanın yanı sıra, aynı zamanda “afiş öldü” argümanı ile de mücadele ederek afişin bulunduğu noktada yaşanan gelişmeleri sunmak amaçlanmıştır. Dijital ekranlar, afişe teknolojik bir özgürlük tanımış, yeni bir boyut katarak kavramını derinleştirmesine olanak sağlamıştır. Tez çalışması kapsamında yapılan araştırmada görülmüştür ki afişin temel ilkeleri bügün de değişmemiştir. Değişen nokta, bu ilkeler ve beğeni unsurlarının hangi araçlar üzerinden iletileceği olmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.contributor.authorID11298tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record